Slovenské úrady práce ponúkajú vyše 500 voľných pracovných miest v zahraničí

Bratislava 2. februára (TASR) – Slovenské úrady práce v rámci projektu EURES aktuálne ponúkajú pre nezamestnaných 509 pracovných miest v ostatných členských krajinách Európskej únie (EÚ). Najviac ich je v Nemecku (215) a Španielsku (75). S niekoľkými desiatkami voľných pozícií nasledujú krajiny ako Veľká Británia či Holandsko.

Firmy zo zahraničia majú záujem najmä o pracovníkov v priemyselnej výrobe, zdravotníctve a sociálnej starostlivosti. Dlhodobý je pritom dopyt po ošetrovateľkách najmä v nemecky hovoriacich krajinách. Slováci sa však môžu uplatniť aj ako pracovníci v hoteloch, reštauráciách alebo stavebníctve.

Projekt EURES, Európske služby zamestnanosti, je projekt Európskej komisie (EK), pričom v SR ho zastrešuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) SR. Poradcovia a asistenti úradov práce majú tak za úlohu sprostredkovanie informácií občanom, evidenciu voľných miest a organizovanie výberových konaní. Podrobný zoznam pracovných ponúk môžu uchádzači o prácu nájsť nielen na úradoch práce, ale aj na internetovej stránke www.eures.sk.

emu gl