Slovensko má najvyšší podiel vyššie stredoškolsky vzdelaných v únii

Brusel/Bratislava 19. apríla (TASR) – Slovensko má spomedzi krajín Európskej únie najvyšší podiel mladistvých, ktorí získali vyššie sekundárne vzdelanie a rovnako vykazuje najlepšie výsledky v podiele počtu študentov, ktorí predčasne ukončia svoje štúdiá na strednej škole. Na druhej strane podstatne v európskom meradle zaostáva v podiele populácie, ktorá vlastní vysokoškolský diplom. Zo slovenského pohľadu sú tieto zistenia najvýznamnejšie z dnes publikovanej správy Európskej únie o trendoch v súčasnom vzdelávaní.

Na Slovensku dostalo v roku 2009 na strednej škole maturitné vysvedčenie alebo výučný list 93,3 percenta študentov (skúmala sa skupina ľudí vo veku 20-22 rokov) a Slovensko tak už v predstihu s prehľadom plní cieľ Európskej únie v tomto ukazovateli pre rok 2010 (85 %). Súčasný priemer únie je 78,6 percenta, na ďalších popredných miestach sú Česi (91,9) a Poliaci (91,3), naopak na chvoste sa nachádza Malta (52,1) a Portugalsko (55,5).

Únia ako celok zaznamenala želaný pokles aj v podiele študentov, ktorí zanechajú strednú školu predčasne za 10 rokov skoro o štvrtinu. Kým v roku 2000 to bolo v priemere 17,6 percenta, v roku 2009 je to 14,4 percenta. Cieľ si únia stanovila pre roky 2010 i 2020, kedy by toto číslo nemalo vystúpiť nad 10 percent. Slovensko sa umiestnilo aj na čele tohto rebríčka, keď podľa štatistiky komisie len 4,9 percenta ľudí medzi 18-24 rokov predčasne ukončilo povinnú školskú dochádzku, kým najhoršia je znovu Malta (36,8 percent) a Portugalsko (31,2 percent).

Slovensko však signifikantne zaostáva v podiele populácie, ktorá má univerzitné alebo vysokoškolské vzdelanie. Kým priemer únie je 32,3 percenta, Slovensko je tretie najhoršie s len 17,5 percenta, Česká republika má 17,5 percenta a najhoršie je Rumunsko so 16,8 percenta. Slovensko tak bude musieť pridať, pokiaľ chce splniť ciele, ku ktorým sa štáty Európskej únie zaviazali v stratégii Európa 2020 – v roku 2020 by mal byť podiel vysokoškolákov v každej členskej krajine minimálne 40-percentný. Naopak, takmer polovica obyvateľov vo veku 30-34 rokov má vysokoškolský diplom v Írsku (49 percent), Dánsku (48,1), Luxembursku (46,6) a Fínsku (45,9).

Slovensko má oproti zvyšku únie rovnako slabšiu účasť detí na predškolskom vzdelávaní, keď v roku 2008 len 79,1 percenta detí navštevovalo predškolské vzdelávacie inštitúty, horšie na tom sú v Poľsku (70,9) a Fínsku (67,5), Francúzsko, naopak, vykázalo 100-percentnú návštevnosť inštitúcií u detí v predškolskom veku. Priemer únie je 92,3 percenta.

Európska komisia konštatuje, že krajiny EÚ v poslednom desaťročí zlepšili svoje systémy vzdelávania v kľúčových oblastiach, dosiahli však len jeden z piatich cieľov stanovených pre rok 2010. EÚ úspešne dosiahla svoj cieľ zvýšiť počet absolventov v odbore matematiky, v prírodných vedách a v technických odboroch, v ktorých sa od roku 2000 dosiahol nárast o viac než tretinu, a tak sa bez problémov prekročil stanovený cieľ 15 percent. Významný, nie však dostatočný pokrok sa dosiahol pri znižovaní miery predčasného ukončovania školskej dochádzky, zvyšovaní počtu žiakov, ktorí dokončia vyššie stredoškolské vzdelanie, zlepšení zručností v oblasti porozumenia písanému textu a zvyšovaní účasti dospelých na vzdelávaní a odbornej príprave.

(spravodajca TASR Silvester Balog) juh pa