Slovensko možno stihne svoj eurocieľ

Krátka správa:

Najlepšie sa z nových členov EÚ v plnení kritérií na vstup do eurozóny okrem Slovinska darí Cypru a Malte. Slovensko zatiaľ plní len kritérium dlhodobých úrokových sadzieb, môže však byť úspešné aj v splnení ostatných požiadaviek.

Slovensko neuspelo v snahách získať sídlo nového Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť. Ministri Rady EÚ rozhodli, že inštitút bude sídliť v Litve a fungovať začne v roku 2007.

EÚ zvažuje „medziriešenie“ Schengenu, ktoré by malo od začiatku roku 2008 uľahčiť prekračovanie hraníc medzi novými a starými členskými štátmi EÚ, teda už rok pred spustením centrálnej informačnej databázy SIS II.

EK upozornila Slovensko na nevhodnosť kritérií na vyhodnotenie ponúk verejných súťaží a odhalenie kartelu šiestich stavebných firiem. Tieto prípady sa pre Slovensko môžu stať rizikom pre čerpanie eurofondov na dopravnú infraštruktúru.