Slovensko v júni nie je predmetom právnych konaní Európskej komisie

Bratislava/Brusel 20. júna (TASR) – Slovenská republika v júni nie je predmetom balíčka rozhodnutí o porušení právnych predpisov, ktorý Európska komisia (EK) pripravuje každý mesiac.

Komisia dnes schválila 186 rozhodnutí, 47 odôvodnených stanovísk a 12 predložení veci Súdnemu dvoru Európskej únie, z ktorých štyri navrhujú finančnú sankciu. Tieto rozhodnutia sa týkajú 22 členských krajín únie.

V oblasti finančných pokút dominuje najmä prípad Talianska. Európska komisia sa rozhodla, že Súdnemu dvoru EÚ opäť predloží prípad tejto krajiny, ktorá dlhodobo nezvláda primerané nakladanie s odpadom v regióne Kampánia.

Podľa právnych predpisov únie musia jej členské štáty spracovávať a zneškodňovať odpady tak, aby to bolo v súlade s ochranou ľudského zdravia a životného prostredia.

Komisia vracia Taliansko pred súd viac ako tri roky po predchádzajúcom rozhodnutí v tejto veci. Tentoraz žiada paušálnu pokutu vo výške 25 miliónov eur (21.067 eur za každý deň odo dňa vynesenia prvého rozsudku) a denné penále vo výške 256.819,20 € za každý deň od vynesenia druhého rozsudku až do konca neplnenia povinnosti.

Maďarsku zase hrozí súdny spor kvôli predpisom na vydávanie stravných lístkov a poukážok na voľnočasové aktivity a dovolenku. Komisia sa domnieva, že obmedzenia zavedené novou maďarskou právnou úpravou sú v rozpore so základnými princípmi, ktoré zaručuje Zmluva o fungovaní Európskej únie.

V balíčku právnych rozhodnutí EK sa uvádzajú právne kroky namierené proti členským štátom, ktoré náležite nesplnili svoje povinnosti podľa práva EÚ. Rozhodnutia sa týkajú mnohých oblastí a sú prijímané preto, aby sa zabezpečilo riadne vykonávanie práva EÚ v prospech občanov a podnikov.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem