Slovinsko a Chorvátsko ešte nedoriešili bankový spor

Vzťahy Chorvátska a Slovinska sú už niekoľko rokov napäté. Potom čo ukončili spor o kus pobrežia v severnom Jadrane, čo Záhrebu umožnilo uzavrieť prístupové rokovania, vyplával na povrch starý finančný konflikt.

Chorvátske médiá vo veľkom prebrali vyjadrenie slovinského ministra zahraničia Karla Erjaveca, ktorý sa pre sobotné vydanie denníka Večer vyjadril, že existuje „reálna možnosť“ odmietnutia vstupu Chorvátska do Únie zo strany slovinského parlamentu.

Chorvátsko žiada bilaterálne rokovania so Slovinskom o čiastke približne 172 miliónov eur. Táto suma totiž podľa Záhrebu patrí bývalým chorvátskym klientom dnes už neexistujúcej Ľubľanskej banky (LB), ktorí do tohto finančného ústavu vkladali svoje peniaze ešte pred rozpadom Juhoslávie v roku 1991.

Bankrot mal postihnúť asi 132 tisíc Chorvátov. Podľa slovinských médií pritom chorvátske firmy banke dlžili viac ako 800 miliónov eur.

Podľa Slovinska je nutné túto záležitosť riešiť v rámci širších rokovaní, ktoré sa budú týkať všetkých doposiaľ nevyriešených sporov krajín bývalej Juhoslávie  a ktoré by podľa Ľubľane mali prebiehať pod dohľadom Banky pre medzinárodné platby (BIS).

Chorvátsko by malo do Únie vstúpiť 1. júla 2013. Na to však potrebuje súhlas všetkých členských štátov EÚ, teda aj Slovinska. Podľa niektorých slovinských politikov je vyriešenie tohto sporu jednou z podmienok, aby Ľubľana chorvátsku prístupovú zmluvu ratifikovala.

„Osobne si želám, aby Chorvátsko vstúpilo do EÚ čo najskôr a aby sme zmluvu ratifikovali," vyhlásil na nedávnom stretnutí ministrov v Bruseli slovinský minister zahraničných vecí Karl Erjavec.

„Predpokladom je však vyriešenie otázky LB v súlade s povinnosťami, ku ktorým sa Chorvátsko zaviazalo pri uzatváraní 4. kapitoly," dodal Erjavec, odkazujúc na prístupovú kapitolu o voľnom pohybe kapitálu.

Podľa Záhrebu by však Slovinsko nemalo tento spor spájať s ratifikáciou ich prístupovej zmluvy.

„Pevne verím, že Chorvátsko a Slovinsko potrebujú európske partnerstvo, a preto by mali byť tieto dve témy riešené oddelene," uviedla Vesna Pusić, chorvátska ministerka pre európske záležitosti pre národnú tlačovú agentúru HINA .

Podľa Európskej komisie ide o bilaterálny problém obidvoch krajín, takže jeho riešenie je práve na nich. Komisia však zopakovala, že podporuje čo najrýchlejšie schválenie vstupu Chorvátska do Únie.

(EurActiv/Reuters)