Slovinsko plánuje ďalšie rozširovanie EÚ

Krátka správa

Medzi priority budúceho slovinského predsedníctva bude podľa slov slovinského ministra zahraničných vecí Dmitrija Rupela patriť rozšírenie EÚ o krajiny bývalej Juhoslávie. Srbský minister zahraničných vecí Vuk Jeremič na dvojdňovej konferencii o rozšírení a integrácii EÚ taktiež zdôraznil potrebu jasného stimulu pre balkánske krajiny zo strany EÚ, a to vyhliadkou skorého členstva.

Vo včera prezentovanej správe Agentúry EÚ pre základné práva sa uvádza, že násilie a zločiny s rasovými motívmi sú za posledných šesť rokov na vzostupe v najmenej ôsmich krajinách Únie. Národnostná diskriminácia a nerovnosť v pracovných príležitostiach sa podľa správy stávajú vážnymi problémami EÚ.

Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy vyhlásil, že Kosovo je predovšetkým európskou záležitosťou a USA a Rusko by to mali rešpektovať. Zároveň vyzval členské štáty EÚ na dosiahnutie spoločného postoja k tejto otázke.

Sarkozy vo svojom včerajšom prejave o zahraničnom smerovaní Francúzska taktiež zdôraznil potrebu zvyšovania výdavkov na obranu v jednotlivých štátoch EÚ a prehĺbenia európskej integrácie.

Európska komisia navrhuje zaviesť nové mobilné satelitné služby ako telefonovanie, televíziu a internet cez satelit pre celú EÚ. Európska komisia by sa stala koordinátorom výberu budúcich operátorov pre celý trh EÚ.

Česko upustilo od stanovenia termínu prijatia eura v roku 2012 kvôli potrebe realizovania rozsiahlych reforiem vo fiškálnej, zdravotnej, dôchodkovej oblasti a v oblasti pracovného trhu.

Prípravy Poľska na vstup do schengenského systému v januári 2008 vrcholia. Budúci mesiac prídu stav príprav skontrolovať aj odborníci EÚ.