SMART Point – bezplatná pomoc pre startupy

SMART Point v Bratislave vznikol v júni 2013, nachádza sa v v coworkingovom centre Connect v industriálnych priestoroch Cvernovky

Pod dohľadom skúsených trénerov a mentorov v nich môžu mladí ľudia pretvoriť svoje biznis nápady – v oblasti informačno-komunikačných technológií, zelenej ekonomiky a kreativity – do skutočného podnikateľského zámeru, ktorý obstojí aj v európskej konkurencii.

Vznikli v rámci projektu i.e. SMART, ktorého cieľom je prispieť k rastu inovácií a podnikaniu v strednej Európe, výsledkom čoho má byť nová generácia podnikov.

SMART Pointy, teda akési one-stop-shop pre začínajúcich podnikateľov, fungujú v Bratislave, Viedni, Benátkach, Modene, Štuttgarte, Budapešti a dva v Prahe.

Ich základnou myšlienkou je pomôcť pri premene nápadu a to od jeho vytvorenia, cez realizáciu k úspešnému projektu až k udržaniu biznisu počas jeho prvých fáz a jeho následného rastu, konsolidácií a inovácii.

Regionálne špecifiká

Každý SMART Point má svoje špecifiká, ktoré zohľadňujú regionálne a kultúrne odlišnosti.

Napríklad SMART Point vo Viedni sa zameriava najmä na stredoškolákov a školenia učiteľov stredných škôl. Centrum je majákom v oblasti vzdelávania o podnikaní, ktorého cieľom je poskytnúť učiteľom aj študentom zdroje a nástroje potrebné na vytvorenie, naplánovanie a implementáciu nového biznis nápadu.

Vydalo aj dve publikácie, ktoré budú slúžiť ako učebný text pri vzdelávaní študentov o podnikaní.

Bratislavský SMART Point

Cieľovou skupinou bratislavského SMART Pointu, ktorý vznikol v júni 2013 a nachádza sa v coworkingovom centre Connect v priestoroch Cvernovky, sú najmä vysokoškoláci.

„Na jeseň 2013 tu prebehla v rámci projektu i.e.SMART séria 6 workshopov, ktorej sa zúčastnilo takmer 40 študentov a absolventov prevažne z univerzít, z Fakulty manažmentu UK, Ekonomickej univerzity v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity,“ hovorí koordinátorka SMART Pointu Naďa Stránska.  

Po sérii workshopov nasledoval DEMO Day, na ktorom 7 projektov dprezentovalo svoju prácu. Najlepšie z nich dostali možnosť pokračovať ďalej v rámci coworkingového centra Connect za pomoci mentorov z podnikateľskej praxe a SMART trénerov, hovorí Stránska.

Počas štyroch mesiacov si doplnili svoje tímy o ďalších spolupracovníkov a pracovali na prototype svojho riešenia. „Niektorí so svojim riešením oslovili potenciálneho investora a viacerí si spravili prezentačnú stránku o svojom produkte na webe či sociálnych sieťach,“ dodáva.

Podnikanie si treba vyskúšať

Vzdelávací program v bratislavskom SMART Pointe bude pokračovať od jesene 2014. V súčasnosti sa definuje jeho formát. Bude prepojený so vzdelávaním na vybraných vysokých školách v Bratislave, kde dostane širšia skupina študentov možnosť vyskúšať si prácu na vlastnom projekte.

„Z prvého ročníka si odnášame skúsenosť, že človek väčšinou potrebuje mať za sebou už nejaké podnikateľské skúsenosti – či už z rodinnej firmy alebo z projektu, na ktorom pracoval predtým. Preto je dôležité dať mladým ľuďom príležitosť vyskúšať si podnikanie už na škole, hoci aj neúspešne,“ hovorí Stránska.

SMART tréneri a cezhraničná spolupráca

V regionálnych centrách záujemcom o podnikanie poradia skúsení tzv. SMART tréneri. Naučia ich podnikateľskému mysleniu a iným potrebným osobným zručnostiam ako je tímová práca, kreativita, prezentačné schopnosti, empatia, strategická intuícia  alebo riešenie konfliktov a spoločenská zodpovednosť.

Dôležitým cieľom projektu i.e. SMART je  aj spájanie medzinárodnej komunity SMART trénerov a rozvoj ich vzájomnej dlhodobej spolupráce. Prostredníctvom SMART siete je tak možné pomôcť a uľahčiť startupu vstup aj na ďalšie trhy.

Ak by mal český startup záujem o expanziu na nemecký trh, sprostredkujeme mu kontakty na SMART Point v Štuttgarte a jeho trénerov, ktorí mu poskytnú poradenstvo o špecifikách tamojšieho trhu, vysvetlila Jana Hodboďová, vedúca pražského podnikateľského inkubátora – InovaJET.