Smernica o oneskorených platbách ma zachrániť tisíce podnikov pred krachom

Brusel 5. októbra (TASR) – Platobná neschopnosť vedie v EÚ k strate 450.000 pracovných miest a výška nezaplatených dlhov dosahuje 23,6 miliardy eur ročne, uviedla dnes Európska komisia (EK). Eurokomisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani upozornil, že z dôvodu neuhrádzania faktúr v EÚ každý rok krachujú tisícky podnikov.

V správe EK sa uvádza, že 57 percent podnikov v Európe hlási problémy s likviditou pre oneskorené platby, čo predstavuje 10-percentný nárast oproti minulému roku. Každý deň v Európe krachujú desiatky malých a stredných podnikov, pretože ich faktúry neboli uhradené.

V snahe zastaviť poškodzujúci trend oneskorených platieb eurokomisár Tajani dnes otvoril v Ríme informačnú kampaň, ktorá bude prebiehať vo všetkých 27 členských štátoch EÚ a v Chorvátsku. Jej cieľom bude podporiť rýchlu transpozíciu smernice o oneskorených platbách do vnútroštátnych právnych predpisov.

Kampaň kladie osobitný dôraz na zabezpečenie toho, aby malé a stredné podniky poznali nové práva, ktoré im priznáva táto smernica, a aby ich vedeli využiť.

„Každý rok krachujú tisícky malých a stredných podnikov, ktoré čakajú na úhradu svojich faktúr. Chceme zastaviť tento trend oneskorených platieb, ktorý je už dlho predmetom znepokojenia v podnikateľskom prostredí," uviedol Tajani.

Eurokomisár spresnil, že je naliehavé, aby členské štáty EÚ čo najskôr transponovali smernicu o oneskorených platbách do vnútroštátnych predpisov. To by malým a stredným podnikom zabezpečilo kľúčovú podporu v hospodárskej kríze, ktorá sťažuje prístup k úverom.

Podľa nových zjednodušených pravidiel verejné orgány musia zaplatiť za tovar a služby, ktoré obstarajú, do 30 dní alebo pri veľmi výnimočných okolnostiach do 60 dní. Podniky by mali uhradiť svoje faktúry do 60 dní, pokiaľ sa nedohodli inak a pokiaľ nie je táto dohoda zjavne nevýhodná pre veriteľa. Podniky majú v prípade oneskorenej platby automaticky nárok na úrok z omeškania a môžu získať paušálnu sumu vo výške najmenej 40 eur ako náhradu nákladov spojených s vymáhaním platby.

Podľa nových pravidiel sa výška zákonnej sadzby úrokov z omeškania zvyšuje na hodnotu, ktorá je minimálne 8 percentuálnych bodov nad referenčnou sadzbou Európskej centrálnej banky (ECB). Verejné orgány nie sú oprávnené stanoviť výšku sadzby úrokov z omeškania pod túto hodnotu. Pre podniky bude ľahšie napadnúť zjavne nevýhodné podmienky a praktiky pred vnútroštátnymi súdmi. Zabezpečí sa aj väčšia transparentnosť a zvyšovanie informovanosti, keďže členské štáty sú povinné uverejňovať sadzby úrokov z omeškania, aby boli všetky zúčastnené strany informované.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) gl