Chudobou bolo vlani ohrozených až 700.000 Slovákov

Bratislava 2. októbra (TASR) – Na hranici chudoby žilo vlani na Slovensku 700.000 Slovákov, čo je až 13 % obyvateľov celej krajiny. Ich počet sa podľa výberového zisťovania o príjmoch a životných podmienkach EU SILC, realizovaného Štatistickým úradom (ŠÚ) SR, medziročne zvýšil o jeden percentuálny bod, teda o 50.000 ľudí.

Mieru rizika chudoby ovplyvňuje najmä ekonomická aktivita. Najväčšie riziko bolo totiž zaznamenané u nezamestnaných osôb. "Riziko je takmer trojnásobne väčšie ako u ekonomicky aktívneho obyvateľstva, dosahuje takmer 43 %," objasnila na dnešnej tlačovej konferencii riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR Ľudmila Ivančíková.

Vedúci oddelenia štatistiky životnej úrovne obyvateľstva Róbert Vlačuha však upozornil, že chudoba rástla aj v skupine ekonomicky aktívneho obyvateľstva. "Miera rizika chudoby u dôchodcov a pracujúcich bola na rovnakej úrovni 6,3 %," zdôraznil. Na riziko chudoby vplýva aj typ domácnosti, vek a pohlavie. Viac sú ohrozené domácnosti s troma a viacerými deťmi, osamelí rodičia, deti do 17 rokov a z hľadiska pohlavia ženy.

Hranica rizika chudoby sa podobne ako po minulé roky zvýšila aj vlani. Podľa EU SILC 2011 predstavovala v prípade jednočlennej domácnosti príjem 3748 eur na rok, teda 315 eur na mesiac. Medziročne tak ide o nárast o 3 %, čo je v absolútnom vyjadrení 10 eur na mesiac. Pri výpočte hranice rizika chudoby sa berie do úvahy medián ekvivalentného disponibilného príjmu, pričom ten dosahoval vlani 525 eur na mesiac.

emu gl