SOCIÁLNE: EK odporúča členským štátom,aby sa sociálne investície stali prioritou

Brusel 20. februára (TASR) – Európska komisia (EK) dnes vyzvala členské štáty, aby zaradili sociálne investície medzi svoje priority a modernizovali sociálny štát. To podľa komisára pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie Lászlóa Andora zahŕňa výkonnejšie stratégie aktívneho začleňovania ľudí, ako aj efektívnejšie a účinnejšie využitie rozpočtov pre sociálnu oblasť. Výzva EK je súčasťou oznámenia o sociálnych investíciách do rastu a súdržnosti, ktoré komisia práve prijala.

Oznámenie tiež poskytuje členským štátom usmernenie o tom, ako čo najlepšie využiť finančnú podporu EÚ, najmä z Európskeho sociálneho fondu (ESF), na realizáciu vytýčených cieľov. Komisia bude prostredníctvom európskeho semestra pozorne sledovať výkonnosť systémov sociálnej ochrany v jednotlivých členských štátoch a v prípade potreby formulovať odporúčania pre jednotlivé krajiny.

„Ak chceme vyjsť z krízy silnejší, súdržnejší a konkurencieschopnejší, sociálne investície sú kľúčové. Členské štáty sa musia v rámci existujúcich rozpočtových obmedzení preorientovať na investície do ľudského kapitálu a sociálnej súdržnosti,“ pripomenul Andor. Podľa neho môže mať takýto postup veľký vplyv, ak sa Európania chcú skutočne priblížiť cieľom stratégie Európa 2020.

„Ak do sociálnej sféry investujeme teraz, členským štátom to pomôže vyhnúť sa oveľa vyšším finančným i sociálnym nákladom v budúcnosti,“ vyhlásil eurokomisár.

Sociálne dôsledky aktuálnej finančnej krízy sú totiž podľa neho veľmi vážne. Dokument o sociálnych investíciách, ktorý EK práve predstavila, poskytuje členským štátom usmernenie o efektívnejších a účinnejších sociálnych politikách reagujúcich na vážne výzvy, pred ktorými aktuálne stoja. Patrí medzi ne vysoká miera finančných ťažkostí, narastajúca chudoba a sociálne vylúčenie, ako aj rekordná nezamestnanosť, najmä medzi mladými ľuďmi.

K týmto výzvam sa pridávajú problémy starnúcej spoločnosti a menšieho podielu obyvateľov v produktívnom veku, ktoré preveria udržateľnosť a primeranosť národných sociálnych systémov.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) vjo