EK prijala návrh noriem na lepšiu podporu obetí trestných činov v EÚ

Bratislava 18. mája (TASR) – Podľa odhadov sa v Európskej únii (EÚ) ročne stane viac ako 75 miliónov ľudí obeťou závažného trestného činu a 40 tisíc ľudí príde o život v dôsledku dopravnej nehody. Tieto udalosti majú zvyčajne zdrvujúce následky na psychický a materiálny život obetí a ich rodinných príslušníkov.

Ak sa človek stane obeťou okradnutia, prepadnutia, znásilnenia či teroristického činu, alebo utrpí zranenie v zahraničí, čo sa stáva najmä v období dovoleniek, situácia je pre neho ešte horšia. Platné právne predpisy v EÚ sú niekedy nespoľahlivé, sú rozdielne v jednotlivých krajinách a nie vždy sa obetiam trestných činov dostáva potrebná pomoc a ochrana. "Preto dnes Európska komisia (EK) prijala návrh balíka nových pravidiel, predpisov a noriem, ktoré majú posilniť ochranu a porozumenie pre obete trestných činov a zabezpečiť rovnakú úroveň práv, podpory a ochrany obetí v celej EÚ bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú alebo kde žijú," informovala na tlačovej konferencii vedúca Zastúpenia EK na Slovensku Andrea Elscheková-Matisová. Ako zdôraznila, všetky obete, či už ide o prepadnutie, lúpež, vlámanie, znásilnenie, obťažovanie, prejav nenávisti, teroristický útok alebo obchodovanie s ľuďmi, majú rovnaké právo na rešpekt a dôstojné zaobchádzanie, ochranu a podporu a na prístup k spravodlivosti a odškodneniu. Dnes predložené návrhy posilnia existujúce vnútroštátne opatrenia zavedením minimálnych noriem platných v celej EÚ. Musia ich schváliť všetky členské krajiny únie a Európsky parlament.

Tlačový tajomník Zastúpenia EK na Slovensku Andrej Králik priblížil hlavné zásady navrhnutých opatrení: s obeťami sa bude zaobchádzať s rešpektom, budú informované o svojich právach zrozumiteľným spôsobom, bude existovať systém podpory obetí, poskytne sa im pomoc, aby sa mohli zúčastniť na pojednávaní, treba informovať obete o právach a možnostiach, ktoré majú, osobitnú pomoc a ochranu majú mať deti a osoby so zdravotným postihnutím. Králik zdôraznil, že mimoriadnu úlohu pri poskytovaní pomoci obetiam trestných činov zohráva v zahraničí mimovládny sektor. Na Slovensku v tomto smere ešte nemá mimovládny sektor potrebnú podporu.

O činnosti občianskeho združenia Pomoc obetiam násilia (POŇ) na Slovensku informoval prítomných jeho predseda Imrich Angyal. Organizácia bola zaregistrovaná v roku 1999. Zriadili sa postupne infolinky a poradenské centrá v každom kraji, kde ľuďom poskytujú poradenstvo prostredníctvom právnikov, psychológov a iných odborníkov, ktorí v tejto oblasti pracujú dobrovoľne, tak ako inde v Európe.

Ako odznelo na tlačovej konferencii, boj za práva obetí v celej EÚ je kľúčovou prioritou Európskej komisie. Vďaka Lisabonskej zmluve môže komisia predložiť účinné právne predpisy na dosiahnutie uvedených cieľov v praxi.

ch pa