SOCIÁLNE: EK schválila 55 miliónov eur pre najchudobnejších ľudí na Slovensku

Bratislava 11. decembra (TASR) – Slovensko získa 55 miliónov eur z Európskej únie (EÚ) na zabezpečenie jedla a základnej materiálnej pomoci pre najodkázanejšie osoby v rokoch 2014 až 2020. Európska komisia (EK) totiž dnes schválila slovenský operačný program Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD). Ďalších 7,7 milióna eur sa na tento účel použije z národných zdrojov.

„Vrelo vítam program FEAD pre Slovensko, ktorý ponúkne potrebné zdroje pre tých, ktorí to najviac potrebujú. EÚ je plne odhodlaná pomáhať svojim najodkázanejším občanom a ja som presvedčená, že tento program významne prispeje k ich sociálnej integrácii v krajine,“ uviedla komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a mobility Marianne Thyssen.

Ako informoval Andrej Králik zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, FEAD bude poskytovať potravinové balíčky a teplé jedlá bezdomovcom. Bude tiež dodávať potraviny získané z darov, rovnako ako balíčky so základnými hygienickými potrebami. Domácnosti odkázané na dávky v hmotnej núdzi budú hlavnými príjemcami pomoci, ktorá bude doplnená o aktivity v oblasti sociálneho začlenenia.

Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD), ktorý bol spustený v januári 2014, je významným symbolom európskej solidarity. Jeho hlavným cieľom je prelomiť začarovaný kruh chudoby a deprivácie poskytovaním nefinančnej pomoci niektorým z najviac ohrozených občanov EÚ. V rokoch 2014 až 2020 zahŕňa prostriedky v hodnote 3,8 miliardy eur.

kve vs