EK spustila viacero programov na podporu zamestnanosti mladých

Bratislava 20. septembra (TASR) – Do boja s nezamestnanosťou mladých ľudí sa pustila aj Európska komisia (EK). Začiatkom tohto roka prijala balík opatrení na podporu zamestnanosti mládeže. Sústreďuje sa v ňom na štyri hlavné oblasti, ktoré majú mladým ľuďom pomôcť nájsť si prácu. Projekty sú zamerané na poskytovanie stáží pre mladých v zahraničí, ich odbornú prípravu, ako aj prax. Financie vyčlenila aj na ich mobilitu.

"V rámci systému záruk mladí ľudia do 25 rokov dostanú do štyroch mesiacov od ukončenia štúdia alebo od chvíle, keď prišli o zamestnanie, kvalitnú ponuku práce, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže," priblížil pre TASR hovorca Zastúpenia EK na Slovensku Andrej Králik.

Komisia sa tiež snaží nadväzovať partnerstvá medzi firmami, štátnymi orgánmi, odbormi a centrami pre mladých. Pracovné miesta v zahraničí si zase nezamestnaní môžu nájsť prostredníctvom celoeurópskej databázy pracovných miest Eures. Takýmto spôsobom si môže uchádzač o zamestnanie hľadať prácu v zahraničí a zároveň poberať dávku v nezamestnanosti.

"Svoju rolu v boji s nezamestnanosťou mladých zohráva aj program Erasmus pre všetkých, ktorý umožňuje študovať, praxovať a vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí. Je naň vyčlenených 14,5 miliardy eur. Erasmus sa zameriava na oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania," doplnil Králik s tým, že v rámci neho budú podporené aj programy celoživotného vzdelávania, ako sú Leonardo da Vinci, Comenius či Gruntvig.

Prostredníctvom programu Erasmus môžu mladí ľudia vycestovať do zahraničia a zlepšiť si tak napríklad jazykové schopnosti. "Študenti môžu absolvovať pobyt v trvaní od 3 do 12 mesiacov. Priemerná dĺžka pobytu je 6,3 mesiaca," uviedol Králik. Prostredníctvom programu Erasmus Európania najviac cestujú do Španielska, Nemecka a Francúzska. V akademickom roku 2011/2012 ho využilo aj 2685 slovenských študentov.

"Stále patríme medzi krajiny, ktoré viac študentov vysielajú, ako prijímajú. Vyslali sme 2685 študentov, naopak, na slovenských univerzitách absolvovalo študijný pobyt 1355 zahraničných študentov," dodal Králik. Najobľúbenejšími destináciami slovenských študentov sú univerzity v Českej republike, Nemecku, Španielsku, Francúzsku a Poľsku. Najviac študentov vyslali Univerzita Komenského, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská technická univerzita a Univerzita Mateja Bela. Naopak, do SR prichádza najviac študentov z Poľska, Španielska, Francúzska, Turecka a Česka.

mst gl