EP: Poberanie materskej s plnou výškou platu by sa malo v EÚ predĺžiť

Bratislava 15. marca (TASR) – Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre práva žien a rodovú rovnosť presadzuje, aby sa v krajinách Európskej únie (EÚ) predĺžilo poberanie materskej dovolenky s plnou výškou predchádzajúceho platu zo 14 týždňov minimálne na 20 týždňov. Na Slovensku je síce aktuálne materská dlhšia, ale mamičky dostávajú približne polovicu mzdy.

"Rodičom ponúkame veľkorysejšie riešenie," povedal pre TASR hovorca rezortu práce Michal Stuška. Mamička má nárok na materskú počas 28 týždňov. Dlhšie, 37 týždňov, môže túto dávku poberať slobodná mamička. Rodičia majú zároveň právo na jednorazový príspevok pri narodení prvého, druhého a tretieho dieťaťa vo výška 829,86 eura.

Materskú získa iba mamička, ktorá si v posledných dvoch rokoch platila nemocenské poistenie, či už ako zamestnankyňa, podnikateľka alebo dobrovoľne poistená osoba. Výška dávky sa potom určí ako 55 % z denného vymeriavacieho základu, ktorý sa vypočíta zo základu na platenie poistného. Maximálna suma materskej je tak odvodená od najvyššej hranice vymeriavacieho základu, čo je 1,5-násobok priemernej mzdy.

Výbor EP chce tiež ustanoviť šesťtýždňovú povinnú materskú dovolenku po narodení dieťaťa. Slovenská legislatíva síce určuje rovnaké obdobie, celý čas čerpania dovolenky však nemôže byť kratší ako 14 týždňov, teda materská pred a po narodení dieťaťa.

Nárok na dobrovoľnú dovolenku by mali podľa európskeho výboru dostať aj otcovia. Tá by mala byť minimálne dva týždne nezávisle od materskej pre mamičky. Na Slovensku patrí mužovi rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu ako žene. "Rodičia sa môžu dohodnúť, že rodičovskú dovolenku budú čerpať obaja súčasne, alebo len jeden z nich," vysvetlil Stuška. Ak však budú na nej spoločne, nárok na príspevok má iba jeden z nich.

emu gl