Európsky sociálny fond pozná väčšina Slovákov

Bratislava 16. septembra (TASR) – Dôvody fungovania Európskeho sociálneho fondu (ESF) pozná väčšina Slovákov. Vyplýva to z výsledkov najnovšieho prieskumu verejnej mienky spoločnosti Mediaresearch Slovakia, ktorý spoločnosť už druhýkrát realizovala pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR a Európsky sociálny fond. Na prieskume sa zúčastnilo 1200 respondentov.

Na otázku, čo si ľudia pod názvom Európsky sociálny fond predstavia, polovica respondentov odpovedala, že pomoc a podporu pre ľudí. Viac ako tretina respondentov si pod názvom fondu predstavuje podporu zamestnanosti, 19 % opýtaných možnosť získať peniaze a 18 % ľudí si pod názvom fondu predstavuje podporu vzdelávania.

Prieskum zároveň ukázal, že najvyššia úroveň znalosti Európskeho sociálneho fondu je vo vekovej kategórii 18 až 29 rokov. "Súvisí to s mierou nezamestnanosti a s tým súvisiacou mierou záujmu o Európsky sociálny fond u tejto skupiny obyvateľstva," priblížila výsledky spoločnosť Mediaresearch. K praktickej podpore Európskeho sociálneho fondu sa hlásia 3 % respondentov. Len 1 % respondentov využilo podporu už v minulosti a 6 % plánuje podporu využiť v budúcnosti, 44 % respondentov neplánuje podporu využiť vôbec.

Európsky sociálny fond je hlavným finančným nástrojom Európskej únie (EÚ) s dôrazom na posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti prostredníctvom zlepšovania pracovných príležitostí. Pomoc z Európskeho sociálneho fondu sa zameriava hlavne na dosiahnutie plnej zamestnanosti, skvalitnenia ľudského kapitálu, rozšírenia prístupu k zamestnanosti a účasti na trhu práce, posilňovanie sociálnej inklúzie znevýhodnených osôb, boj proti diskriminácii a ďalšie.

mst gl