Kampaň Zdravé pracoviská má radiť zamestnávateľom, ako riadiť stres

Bratislava 26. februára (TASR) – Prevencia negatívneho vplyvu stresu na zamestnancov, zamestnávateľov a spoločnosť je cieľom pripravovanej kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) s názvom Zdravé pracoviská 2014 – 2015, ktorú oficiálne vyhlásia v apríli tohto roka.

V rámci európskeho prieskumu sa zistilo, že viac ako 40 % zamestnávateľov považuje riadenie psychosociálnych rizík za ťažšie ako riadenie tradičných rizík bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z dôvodu citlivosti problematiky a nedostatku odborných znalostí. "Skutočnosťou je, že až každý šiesty zamestnanec bude trpieť poruchou duševného zdravia," uvádza EU-OSHA.

Kampaň poskytne pomoc a poradenstvo zamestnancom a zamestnávateľom, aby dokázali identifikovať stres na pracovisku a účinne proti nemu bojovať. Zamestnávateľov má presvedčiť, že zavedenie opatrení na podporu duševnej pohody je dôležité pre udržanie motivovanej a zdravej pracovnej sily a zamestnancov chce povzbudiť, aby sa nebáli sťažovať na stres v práci.

"Hlavnými príčinami stresu sú zlé vzťahy na pracovisku, vysoké nároky zamestnávateľov na podávanie výsledkov a výkonu, prostredie, v akom ľudia pracujú. Zo strany zamestnanca je to zlé riadenie času, preceňovanie svojich síl a kompetencií," myslí si odborníčka na sociálnu a pracovnú psychológiu Beáta Dvorská. Predísť sa tomu podľa nej dá sebareflexiou či analýzou svojej motivácie a potrieb. "Nájsť si čas na seba, svoju rodinu, pretože tá mu pomôže prísť na iné myšlienky," uzatvára.

Najviac ohrozenými stresom a nadmernou psychickou záťažou sú podľa Dvorskej manažéri, zamestnanci školstva a nemocníc. Potvrdzuje to učiteľka Súkromnej strednej odbornej školy v Revúcej Alena Koroľová. "Stres u mňa spôsobuje množstvo nárazovej práce, veľa administratívy a niekedy žiaci, ich neochota vzdelávať sa, a tým aj môj pocit zbytočnej práce," sťažuje sa. "Zvládam ho vďaka dobrému kolektívu, pochopeniu rodiny, dobrej knihe a prítomnosti mačiek," dodáva.

kve pop