SOCIÁLNE: Každý piaty Európan do 25 rokov sa nedokáže uplatniť na trhu práce

Bratislava 10. novembra (TASR) – Každý piaty mladý Európan sa nevie uplatniť na trhu práce. Na Slovensku má problém nájsť si zamestnanie každý tretí človek do 25 rokov. Séria podujatí s názvom Youth Employment Week, ktoré sa konajú od 10. do 14. novembra 2014 vo viacerých slovenských mestách, má vytvoriť priestor pre medzisektorový dialóg zameraný na riešenie otázok súvisiacich s vysokou mierou nezamestnanosti mladých ľudí.

„Skoro 5 miliónov mladých ľudí bolo v auguste nezamestnaných, čo predstavuje mieru nezamestnanosti vyše 21 %,“ vyčíslila Lívia Vašáková zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave. Ako dodala, existujú veľké regionálne rozdiely medzi krajinami. Kým napríklad v Nemecku je nezamestnaných menej ako 8 % mladých, v Grécku či Španielsku je bez práce každý druhý mladý človek. Rovnakým ťažkostiam čelí asi tretina Slovákov do 25 rokov.

Nový prístup k riešeniu problému nezamestnanosti predstavuje podľa Vašákovej európsky systém záruky pre mladých ľudí. „Má zabrániť takzvanej stratenej generácii, teda generácii mladých ľudí, ktorá je od skončenia štúdia nezamestnaná a nemá možnosť získavať pracovné skúsenosti,“ priblížila. Cieľom je ponúknuť im konkrétnu pracovnú ponuku do štyroch mesiacov po skončení formálneho vzdelávania alebo po strate pracovného miesta. Mala by sa týkať zamestnania, učňovskej prípravy, stáže alebo ďalšieho vzdelávania.

Opatrenia pre mladých sú financované z národných rozpočtov členských štátov, ale aj z Európskeho sociálneho fondu. Ten by mal boj s nezamestnanosťou mladých každoročne podporiť sumou približne 10 miliárd eur. Ďalších 6 miliárd eur pôjde na tieto účely prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Vašáková zdôraznila, že realizácia záruky si vyžaduje úzku spoluprácu verejných orgánov, služieb zamestnanosti, poskytovateľov profesijného poradenstva, služieb na podporu mladých, podnikateľov, zamestnávateľov či odborov.

Zástupcovia týchto zložiek budú počas tohto týždňa na konferencii v Bratislave a pri okrúhlych stoloch v krajských mestách diskutovať o konkrétnych riešeniach, ktoré majú potenciál znížiť vysokú mieru nezamestnanosti mládeže. Podujatie Youth Employment Week organizujú Nezisková organizácia EPIC, Americká obchodná komora, Iuventa – Slovenský inštitút mládeže a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam a videozáznam.

kve pop