SOCIÁLNE: Každý piaty Nemec je ohrozený chudobou

Berlín 16. decembra (TASR) – Každý piaty Nemec trpí chudobou alebo sociálnou izoláciou. V roku 2013 dosiahol počet týchto ľudí 16,2 milióna, čo predstavuje 20,3 % obyvateľstva. S odvolaním sa na nemecký štatistický úrad o tom informoval denník Die Welt.

Tento údaj je od roka 2008 relatívne konštantný. Podľa európskej definície indikátor pre Nemecko pozostával v roku 2013 z podielu obyvateľstva na hranici chudoby (16,1 %), ľudí vo výraznej materiálnej núdzi (5,4 %) a domácností s nízkym príjmom (9,9 %). Chudobným alebo sociálne izolovaným sa človek stáva vtedy, keď pre neho platí najmenej jedno z troch uvedených kritérií. Zaujímavý je fakt, že podiel chudobou ohrozených žien (21,9 %) prevyšuje mužov zhruba o tri percentá.

Podiel chudobných alebo sociálne izolovaných ľudí v celej Európskej únii dosiahol 24,5 % a výrazne prevyšuje úroveň v Nemecku. Podiel osôb v hmotnej núdzi je 9,6 %, ohrozených chudobou je 16,7 % obyvateľstva a 10,7 % žije v domácnosti s nízkym príjmom. Z hľadiska porovnania mužov a žien je na európskej úrovni podobná situácia ako v Nemecku. Na pokraji chudoby žije 25,4 % európskych žien v porovnaní s 23,6 % mužov.

12 sov zll