Krajiny EÚ budú prvýkrát sčítavať obyvateľov v tom istom roku

Bratislava 5. apríla (TASR) – Krajiny Európskej únie (EÚ) budú prvýkrát sčítavať obyvateľov, domy a byty v tom istom roku. Sčítanie na Slovensku sa uskutoční v máji 2011. TASR o tom informovala Zuzana Štukovská z Odboru štatistiky obyvateľstva Štatistického úradu (ŠÚ) SR.

Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov budú medzinárodne porovnateľné. "Po prvý raz v histórii by sa mali na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskeho spoločenstva) sčítavať v tom istom roku obyvatelia, domy a byty vo všetkých krajinách Európskej únie," spresnila Štukovská.

Zároveň vysvetlila, že je podstatné, aby údaje zistené pri sčítaní boli medzinárodne porovnateľné a aby nenastalo dvojité sčítanie jednotlivých osôb alebo ich vynechanie zo sčítania. Z tohto dôvodu na Slovensku text sčítacích tlačív prejde zmenami.

Štatistický úrad v rámci prípravy na sčítanie venuje formulácii otázok v sčítacom tlačive osobitnú pozornosť. "Uvedomuje si, že ich jednoznačnosť a zrozumiteľnosť môže významne ovplyvniť presnosť požadovaných informácií a údajov," povedala.

Budú sa týkať demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej situácie obyvateľov, ich životných podmienok, rodín a domácností, domového a bytového fondu na území Slovenskej republiky.

Údaje v takom širokom rozsahu a v takej podrobnej územnej štruktúre, akú sčítanie sleduje, nie je možné získať nijako inak len priamo od obyvateľov. "Hoci poskytnúť včas úplné, správne a pravdivé informácie pre sčítanie je ich zákonnou povinnosťou, Štatistický úrad SR bude mať ambíciu získať ich od každého obyvateľa dobrovoľne, na základe pochopenia cieľa sčítania a stotožnenia sa s ním," vysvetlila Štukovská.

Zároveň dodala, že výsledky sčítania sa využijú okrem iného aj v rozhodovacích procesoch pri riadení štátu a pri prognózovaní vývoja, preto aktívny postoj každého obyvateľa k sčítaniu je dôležitý.

Počas najbližšieho sčítania bude možné vyplniť sčítacie tlačivo prvýkrát aj elektronicky. Štatistický úrad SR na realizáciu tejto novinky zriadi špeciálnu webovú stránku.

Náklady na sčítanie obyvateľov, domov a bytov, vrátane jeho prípravy, priebehu, realizácie, spracovania a publikovania výsledkov, sa v prepočte na jedného obyvateľa odhadujú na necelých šesť eur. "Na základe dostupných informácií by tak sčítanie na Slovensku v porovnaní s inými krajinami mohlo patriť k najlacnejším na starom kontinente," uzavrela Štukovská.

ila df gl