Miera rizika chudoby u žien za posledné roky narastá (2)

Bratislava 6. júla (TASR) – Chudobou na Slovensku viac trpia ženy ako muži. Podľa poslednej európskej štatistiky je rozdiel medzi pohlaviami takmer dva percentuálne body. Miera rizika u žien je totiž 11,9 %, pričom u mužov dosahuje 10,1 %.

Z EU SILC 2009 ďalej vyplýva, že ohrozenie chudobou u žien za posledné roky narastá. Kým za rok 2007 štatistiky ukázali 11,1 %, v ďalšom roku to bolo 11,4 % a za rok 2009 už 11,9 %. Ohrozenie mužov za tri roky pritom narástlo iba o 0,8 percentuálneho bodu.

Celkovo je chudobou ohrozených 11 % ľudí. Ide tak o každého Slováka, ktorého mesačný príjem je nižší ako 283 eur. Práve táto suma totiž tvorí 60-% hranicu národného disponibilného príjmu za minulý rok. Táto suma medziročne vzrástla o 44 eur, teda 18,4 %.

Až do posledného zisťovania miera chudoby na Slovensku podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR klesala. Napríklad z 11,7 % v roku 2006 sa v roku 2008 znížila na 10,8 %. Medzi najviac ohrozené skupiny patria viacčlenné rodiny, nezamestnaní či mladí ľudia. Postihnutí sú aj dôchodcovia, teda občania nad 65 rokov. Práve medzi seniormi sa začína objavovať nový fenomén tzv. feminizácie chudoby, keďže ženy sa dožívajú vyššieho veku ako muži.

Alarmujúcejší ako miera rizika chudoby je na Slovensku počet ľudí, ktorí trpia materiálnymi nedostatkami. Tých je totiž takmer tretina. V praxi teda znamená, že 62 % chudobných si nemôže dovoliť jesť každý druhý deň mäso, 84 % si nemôže zaplatiť týždennú dovolenku mimo domácnosti, 14 % si nedokáže zabezpečiť vo svojej domácnosti teplo, 13 % domácností má nedoplatky na platbách, ktoré súvisia s bývaním. Až 76 % je neschopných zaplatiť neočakávané výdavky.

emu gl