SOCIÁLNE: Nelegálna práca je v Európskej únii naďalej rozšírená

Brusel 24. marca (TASR) – Jeden z desiatich Európanov pripúšťa, že vlani nakúpil tovar alebo služby, ktoré súviseli s nelegálnou prácou. Okrem toho 4 % opýtaných pripúšťajú, že prijali za svoju prácu zárobok, ktorý nebol priznaný. Jeden z 30 opýtaných bol vyplatený svojím zamestnávateľom čiastočne v hotovosti. To sú niektoré z výsledkov dnes zverejneného prieskumu Eurobarometra, ktorý poukazuje na to, že nelegálna práca je v EÚ naďalej rozšírená.

Problémami zistenými v prieskume sa má zaoberať návrh Európskej komisie plánovaný na apríl, ktorým sa má spustiť európska platforma zameraná na prevenciu a odradenie od nelegálnej práce.

„Nelegálna práca vystavuje pracovníkov nebezpečným pracovným podmienkam a nižším zárobkom, pripravuje vlády o príjmy a narušuje naše systémy sociálnej ochrany,“ upozornil eurokomisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor.

Podľa komisára je potrebné, aby členské štáty zaviedli politiky, ktoré odrádzajú od nelegálnej práce, alebo podporujú jej transformáciu na prácu legálnu, a tiež, aby spolupracovali v boji proti tomuto problému.

Podľa prieskumu Eurobarometera, ktorý sa uskutočnil v 28 krajinách EÚ, 11 % respondentov pripúšťa, že v predchádzajúcom roku kúpili tovar alebo služby, ktoré súviseli s nelegálnou prácou a 4 %á opýtaných priznali výkon nelegálne platenej činnosti.

Až 60 % opýtaných ako hlavný dôvod nákupu nelegálneho tovaru alebo služby uvádza nižšiu cenu a 22 % pomoc priateľom.

Na Slovensku 17 % opýtaných priznalo, že v roku 2013 zaplatilo za tovar alebo služby súvisiace s nelegálnou prácou, čo našu krajinu zaraďuje na 8. miesto spomedzi 28 krajín únie.

Polovica respondentov uvádza ako hlavný dôvod nelegálnej práce výhody pre obidve strany, 21 % ťažkosti pri hľadaní legálnej práce, 16 % príliš vysoké dane a 15 % neexistenciu iných príjmov. Problém nájsť si legálnu prácu (41 %) alebo neexistenciu iného zdroja príjmu (26 %) spomenuli najmä obyvatelia južnej Európy.

Suma, ktorú Európania v priemere ročne vynaložia na nelegálny tovar alebo služby, predstavuje 200 eur. Suma, ktorú za rok v priemere zarobia osoby, ktoré vykonávajú nelegálnu prácu, je 300 eur.

Opravy v domácnosti a renovácie (29 %), oprava vozidiel (22 %), upratovanie domácností (15 %) a potraviny (12 %) patria medzi najviac žiadané nelegálne tovary alebo služby. Európania zväčša vykonávajú nelegálnu prácu v oblasti opráv v domácnosti a renovácií (19 %), záhradníckych činností (14 %), upratovania (13 %) a starostlivosti o deti (12 %).

Najvyšší podiel respondentov, ktorí pracujú nelegálne (11 %), majú Lotyšsko, Holandsko a Estónsko.

Časť svojho platu dostávajú „na ruku“ 3 % respondentov v EÚ. S takouto praxou sa možno stretnúť najmä v menších firmách. Podiel ročného príjmu vyplácaného „na ruku“ je najvyšší v južnej Európe (69 %), po ktorej nasleduje východná a stredná Európa (29 %). Kontinentálne a severské krajiny zaznamenávajú nižší podiel tohto príjmu (17 % a 7 %).

V správe o hospodárskom a sociálnom vývoji v Európe sa uvádza aj prehľad viacerých úspešných opatrení prijatých v rôznych členských štátoch na boj proti nelegálnemu zamestnávaniu. Medzi tieto opatrenia patria stimuly na sformalizovanie nelegálnej činnosti, priame daňové stimuly pre kupujúcich alebo poukážky na služby, ale aj opatrenia na podporu lepšej daňovej morálky a kultúry dodržiavania záväzkov, účinnejšie odhaľovanie porušení a tvrdšie sankcie.

Eurobarometer uskutočnili rozhovory s 26.563 respondentmi z rôznych spoločenských a demografických skupín vo všetkých členských štátoch EÚ.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zll