Od roku 2035 bude nezamestnanosť v SR pod 8 %, dôchodcov ale pribudne

Bratislava 17. júna (TASR) – V budúcnosti predpovedá Európska komisia (EK) Slovensku podstatne nižšiu nezamestnanosť. Podľa publikácie EK pod názvom The 2012 Ageing Report, ktorá obsahuje prognózy demografických a ekonomických ukazovateľov až do roku 2060, sa bude od roku 2035 nezamestnanosť v SR pohybovať v rozpätí 7,0 % až 7,7 %. "V EÚ bude len o niečo nižšia, na úrovni 6,5 % až 7,0 %," informovala v tlačovej správe Poštová banka.

Mieru nezamestnanosti približujúcu sa týmto úrovniam už Slovensko zaznamenalo. Tesne pred krízou totiž podľa Štatistického úradu (ŠÚ) SR klesla pod 9 % a podľa Úradu práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVAR) dokonca pod 8 %.

Počet slovenských dôchodcov vo veku nad 65 rokov sa do roku 2030 podľa komisie takmer zdvojnásobí a do roku 2060 vzrastie dva a pol násobne. V roku 2010 predstavovali ľudia starší ako 65 rokov 12,3 % z celkovej slovenskej populácie. "Za zhruba dvadsať rokov už budú tvoriť pätinu a v roku 2060 dokonca tretinu z celkového počtu obyvateľov našej krajiny," skonštatovala spoločnosť.

Slovensko tak v priebehu nasledujúceho polstoročia podľa údajov EK evidentne zostarne a jeho populácie bude dokonca staršia než priemer Európskej únie (EÚ). V EÚ budú totiž ľudia nad 65 rokov tvoriť z celkovej populácie v priemere 29,5 %.

K starnutiu slovenskej populácie bude prispievať aj klesajúci podiel detí vo veku do 14 rokov. V súčasnosti deti tvoria vyše 15 % populácie na Slovensku aj v EÚ. O polstoročie budú tvoriť len osminu slovenskej populácie. "V únii ako celku bude ich podiel vyšší, keď do tejto kategórie bude spadať každý siedmy obyvateľ. Menej detí pritom znamená menšiu základňu budúcich pracujúcich," dodala banka.

har eko