Odsúdení absolvujú priamo vo väzniciach rekvalifikačný kurz

Dolný Kubín 23. februára (TASR) – Dolnokubínske Konzultačné a informačné centrum (KIC) Edukos začína v spolupráci s Ústavmi na výkon trestu odňatia slobody (ÚTVOS) v Ružomberku, Sučanoch a Banskej Bystrici realizovať akreditované rekvalifikačné vzdelávanie. Projekt s názvom Reštart podporil Európsky sociálny fond nenávratným príspevkom vo výške 185.735 eur.

Priamo vo väzniciach sa budú vybrané skupiny odsúdených rekvalifikovať na murárske, maliarske a holičské profesie. „Absolvujú aj odborný motivačný výcvik a osobnostné posilnenie, aby dokázali zvládať situácie, ktoré ich nevyhnutne čakajú po návrate na slobodu, orientácia v potrebných inštitúciách či komunikácia so zamestnávateľmi," povedala TASR riaditeľka KIC Edukos Eva Vajzerová.

„Máme pozitívne skúsenosti s obdobnými vzdelávacími aktivitami. Počas nich sa výrazne zlepší atmosféra medzi odsúdenými, racionálne využívajú svoj voľný čas," skonštatoval riaditeľ ružomberského ÚVTOS Juraj Hrnčiar. „Vhodných adeptov vyberáme s perspektívou, že sa po skončení výkonu trestu začlenia do normálneho života a budú sa snažiť hľadať zamestnanie. Veríme, že im v tom pomôže získaný certifikát," dodal.

Spomínaný projekt ponúka v nasledujúcich mesiacoch podľa Vajzerovej príležitosť aj nezamestnaným, ktorí prejavia záujem pomáhať odsúdeným počas veľmi zložitého obdobia po prepustení na slobodu. Spomedzi vyškolených dostanú najschopnejší jednotlivci možnosť zamestnať sa v KIC Edukos a poradensky pôsobiť v rámci stredného a východného Slovenska.

UPOZORNENIE: TASR vydá k správe zvukový záznam.

hri vs