Personalisti vnímajú aktivity komisárky EÚ V. Redingovej pozitívne

Bratislava 14. novembra (TASR) – Komisárka EÚ pre spravodlivosť a podpredsedníčka Európskej komisie (EK) Viviane Redingová dnes v kolégiu komisárov presadila svoju predstavu o vyššom zastúpení žien vo verejne obchodovateľných spoločnostiach v Európe. Návrh komisie ešte musia odobriť Európsky parlament (EP) a členské štáty EÚ.

Podľa Petra Pašku, konateľa personálnej agentúry Proact People, personalisti túto iniciatívu na úrovni legislatívy vnímajú pozitívne. Avšak v praxi, ako uviedol pre TASR, napríklad aj v slovenských podmienkach, pôjde o veľmi ťažko realizovateľnú ambíciu z viacerých dôvodov. Predovšetkým sú to materské povinnosti žien. Nedávny okrúhly stôl k problematike rodovej rovnosti, v rámci ktorého diskutovalo množstvo odborníkov na túto oblasť, nastolil dokonca otázku, či je vôbec potrebná takzvaná pozitívna diskriminácia.

Slovensko je špecifické aj tým, že tu je množstvo podnikajúcich firiem pôvodom z Ázie, ktorých firemná kultúra nedovoľuje ženám byť na pozíciách vrcholových manažérov a problematické sú tieto pozície pre ženy aj na úrovni stredného manažmentu, dodáva Paška.   Matej Kubinec, hovorca mBank v tejto súvislosti pre TASR uviedol, že túto kvótu, ktorú navrhuje komisárka, a síce 40-% zastúpenie žien v manažmente, mBanka plní dlhodobo. Pri výbere ľudí do manažérskych pozícií neberie banka kritérium pohlavia vôbec do úvahy. Prax ukazuje, že zmiešaný manažérsky tím sa osvedčuje viac, než čisto mužský, alebo čisto ženský kolektív, uzatvára Kubinec.

pe pop