Pod hranicou chudoby žije 16 % obyvateľov Európskej únie

Bratislava 8. marca (TASR) – Napriek tomu, že Európska únia (EÚ) je zoskupením jedných z najbohatších štátov sveta, fenomén chudoba a sociálne vylúčenie sú charakteristické aj pre obyvateľov jej členských krajín. "V súčasnosti žije pod hranicou chudoby asi 80 miliónov obyvateľov EÚ. Napriek hospodárskemu rozvoju krajín sa tento fenomén, aj v dôsledku krízy, nedarí potláčať," uviedol pre TASR riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku Róbert Hajšel.

Podľa Hajšela v prípade členských krajín EÚ nejde o extrémnu chudobu. Je v nich rozšírená relatívna chudoba, kedy si mnohí obyvatelia nemôžu dovoliť zaobstarať také služby, ktoré sú pre ostatnú časť populácie úplne prirodzenou súčasťou života.

Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je súčasťou sociálnej politiky každého členského štátu EÚ. Hlavná zodpovednosť za riešenie problému sa v dôsledku rozdelenia kompetencií prenáša na jednotlivé vlády. Európske inštitúcie zohrávajú v programe prevažne doplnkovú a koordinačnú činnosť. Ich úlohou je zvyšovať povedomie a šíriť informácie o probléme chudoby a sociálneho vylúčenia. "Práve preto sme sa rozhodli vyhlásiť rok 2010 za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a upozorniť na to, že chudoba sa netýka iba krajín ako je Afrika, ale aj ľudí žijúcich v EÚ," uzavrel Hajšel.

Zo štatistík Eurostatu vyplýva, že 80 % nezamestnaných obyvateľov EÚ má príjem nižší, ako je hranica chudoby. V súčasnosti žije pod hranicou chudoby asi 80 miliónov (16 %) obyvateľov EÚ, pričom až 19 miliónov z nich sú deti. Každý šiesty obyvateľ Európy nemá dostatočný príjem na to, aby zaplatil bežné výdavky domácnosti a na zabezpečenie potrieb svojich detí.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.

atk zll