Podiel voľných pracovných miest je v SR pod priemerom EÚ

Bratislava 10. februára (TASR) – Miera voľných pracovných miest je na Slovensku pod priemerom Európskej únie (EÚ). Počas 3. štvrťroku 2012 bolo v SR z 1000 všetkých pracovných miest neobsadených len 8. Priemer EÚ je 14 miest, čiže 1,4 %. Podľa analytika UniCredit Bank Slovakia Ľubomíra Koršňáka však miera voľných pracovných miest na Slovensku len kopíruje ekonomický vývoj.

"Kým pred plným naštartovaním krízy sa pohybovala na úrovniach okolo 1,5 %, v čase krízy začala postupne klesať až na 0,7 % v 2. štvrťroku 2010, následne sa stabilizovala na úrovni 0,8 %, na ktorej sa drží doteraz," informoval Koršňák. Z hľadiska odvetví dosahujú najnižšiu mieru voľných pracovných miest administratívne a podporné činnosti a vzdelávanie (0,2 %), nasledované hotelmi a reštauráciami a odbornými a vedeckými činnosťami (0,3 %).

Naopak, najvyššia miera voľných pracovných miest bola na Slovensku zaznamenaná vo verejnej správe, kde dosiahla 4,3 %. Podľa Koršňáka ide pravdepodobne o neobsadené "tabuľkové" miesta. V energetike dosiahla 2,0 % a vo finančných službách 1,8 %.

V rámci EÚ zaznamenalo najvyššiu mieru voľných pracovných miest Belgicko. Relatívne vysoký podiel pracovných príležitostí má aj najsilnejšia ekonomika eurozóny Nemecko. "Prekvapivo vysokú mieru voľných pracovných miest vykazuje aj Grécko, čiastočne je to však spôsobené sezónnym nedostatkom pracovnej sily v oblasti turizmu," skonštatoval analytik.

har pop