SOCIÁLNE: Podnikatelia a zamestnanci platia poistné len v jednom štáte EÚ

Bratislava 19. júna (TASR) – Občan, ktorý je zamestnaný alebo podniká na Slovensku a zároveň aj v inom členskom štáte Európskej únie (EÚ), nemôže byť registrovaný a platiť sociálne a zdravotné poistenie v dvoch štátoch.

„Takýto stav je potrebné oznámiť Sociálnej poisťovni (SP), slúžia na to príslušné tlačivá takzvanej žiadosti o určenie uplatniteľnej legislatívy, dostupné sú jednak na našej webovej stránke www.socpoist.sk, ako aj v ktorejkoľvek pobočke poisťovne,“ upozornil jej hovorca Peter Višváder.

Vyplnené tlačivo treba doručiť buď osobne alebo poštou pobočke SP príslušnej podľa miesta trvalého bydliska občana, v niektorých prípadoch pobočke, v ktorej je registrovaný zamestnávateľ.

„Sociálna poisťovňa na základe podanej žiadosti posúdi, v ktorej krajine EÚ bude občan sociálne a zdravotne poistený – či na Slovensku alebo v štáte EÚ, v ktorom tiež vykonáva zárobkovú činnosť. Ak zostane poistený na Slovensku, SP vystaví prenosný dokument PD A1, ktorým potvrdí, že občan je registrovaný a poistné platí na Slovensku,“ vysvetlil Višváder. V takomto prípade sa podľa neho povinnosti slovenského zamestnávateľa nemenia. „Naďalej za zamestnanca platí poistné na Slovensku. Zahraničný zamestnávateľ je však povinný registrovať takéhoto zamestnanca, občana SR, v príslušnej pobočke SP podľa miesta trvalého bydliska zamestnanca v SR.“

Ak naša SP určí, že má byť registrovaný a platiť poistné v inom štáte EÚ, informuje o tomto písomne tak občana, ako aj inštitúciu sociálneho zabezpečenia daného štátu.

„Slovenský zamestnávateľ v takom prípade musí zamestnanca z poistenia v našej pobočke SP odhlásiť na tlačive Registračný list fyzickej osoby – odhláška a informovať sa o svojich povinnostiach v danom členskom štáte únie,“ dodal hovorca SP.

kok pop