Pracovný trh Európskej únie ešte potrebuje čas na zotavenie

Brusel 25. novembra (TASR) – Pracovný trh Európskej únie ešte bude potrebovať "nejaký čas" na to, aby sa úplne zotavil z následkov svetovej hospodárskej krízy. Píše sa to v správe Európskej komisie pod názvom Zamestnanosť v Európe 2010, ktorú dnes prezentoval komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a inklúziu László Andor.

"Európske pracovné trhy sa vynoria z krízy podstatne zmenené. Preto musia byť ľudia hľadajúci si prácu pripravení adaptovať sa na nové podmienky správnymi schopnosťami a motiváciou. V druhej polovici roka 2011 by sme už mali badať signály viditeľného zlepšenia, hlavne v dôsledku očakávaného ekonomického rastu," podotkol Andor.

Správa sa zameriava na nezávideniahodnú situáciu s mladými na pracovnom trhu, ktorí majú následkom krízy ešte sťaženejšiu pozíciu dostať sa na trh práce.

EK sa snaží svojimi dvoma programami pomôcť pracovnému trhu – pripravila programy Mládež v pohybe a Nové schopnosti a pracovné miesta. "Stratégia Európa 2020 zahŕňa množstvo opatrení, ktoré sú zamerané na zamestnanosť. Dosiahnuť 75-% zamestnanosť medzi produktívnou skupinou obyvateľstva do roku 2020 je veľkou výzvou, ale napovedá aj o tom, že sa na pracovný trh sústreďujeme tak, ako je to len možné," doplnil Andor.

(spravodajca TASR Silvester Balog) zll