SOCIÁLNE: Slovensko odštartovalo spolu EK Rok boja proti chudobe 2010

Bratislava 8. marca (TASR) – Celoročný projekt Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu odštartovalo dnes Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR dnes v spolupráci s Fondom sociálneho rozvoja. „Dnes otvárame veľký problém, o ktorom spoločnosť ani veľa nevie,“ skonštatovala na otváracej konferencii v Bratislave ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová.

Slovensko sa zaviazalo dosiahnuť „rozhodujúci vplyv na odstránenie chudoby“ prijatím Národného programu SR k Európskemu roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010. Na zabezpečenie opatrení v rámci programu poskytne únia Slovensku 169.685 eur. Rovnaká suma bude vyčlenená zo štátneho rozpočtu SR.

„Do projektu budú okrem rezortov zapojené samosprávy, mimovládne organizácie, cirkvi, komunitné centrá a ďalšie subjekty venujúce sa problému chudoby,“ spresnila generálna riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky MPSVR Nadežda Šebová.

V súčasnosti žije pod hranicou chudoby asi 80 miliónov (16 %) obyvateľov EÚ, pričom až 19 miliónov z nich sú deti. „Každý šiesty obyvateľ Európy nemá dostatočný príjem na to, aby zaplatil bežné výdavky domácnosti a na zabezpečenie potrieb svojich detí,“ uviedla na konferencii vedúca zastúpenia EK v SR Andrea Elscheková-Matisová.

Podľa prieskumu Eurobarometer si 89 % Európanov myslí, že na riešenie problematiky chudoby sú potrebné urýchlené opatrenia vlastných vlád. Úlohu EÚ v boji proti chudobe považujú za dôležitú tamer tri štvrtiny obyvateľov.

Európska komisia (EK) preto vyhlásila rok 2010 za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu s cieľom zvýšiť povedomie o tejto problematike a podporiť programy na sociálne začlenenie. Kampaň EK obracia pozornosť celej EÚ k boju proti chudobe, ktorá sa priamo týka každého šiesteho Európana.

atk zll