Situácia na pracovnom trhu EÚ je stále zlá, má však smerovať k lepšiemu

Brusel 13. apríla (TASR) – Situácia na pracovnom trhu Európskej únie sa naďalej zhoršuje, aj keď už badať pozitívne znaky jeho stabilizácie v niektorých členských štátoch. Uvádza to Európska komisia vo svojej pravidelnej mesačnej hodnotiacej správe.

Čísla nezamestnanosti sa vo februári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vo väčšine členských krajín zhoršovali a bez výnimky vo všetkých aj medziročne. Nárast nezamestnanosti oproti januáru zaznamenalo 15 krajín, pozitívne sú prípady Švédska a Slovinska (obe krajiny mali pokles o 0,1 percentuálneho bodu), miera nezamestnanosti sa zopakovala bezo zmeny v 10 štátoch, medzi nimi aj na Slovensku, v Maďarsku či Portugalsku.

Oproti februáru minulého roka si pohoršilo výrazne Slovensko o 4,1 percentuálneho bodu, horšie z európskej 27-ky sú na tom len pobaltské štáty (Litva – 7,7 p.b.; Estónsko – 7,9; Lotyšsko – 8,5). Najnižšie zmeny k horšiemu zaznamenali krajiny bývalého "západu" – Nemecko si pohoršilo o 0,2 p. b., Belgicko o 0,3; Luxembursko o 0,1 a Rakúsko o 0,6. Zo štátov "novej" Európy sa držalo Slovinsko a Malta, v prípade ktorých stúpla medziročne nezamestnanosť o 1,1 resp. 0,6 percentuálneho bodu. V globálnom meradle stúpol počet nezamestnaných v Európskej únii za 12 mesiacov o 3,1 milióna, spolu je v únii 23,3 milióna ľudí v aktívnom veku bez práce (t. j. 9,6 %, kým v minulom roku to bolo 8,3 %).

Podľa februárového rebríčka je zložitá situácia v Lotyšsku (21,7 % nezamestnaných) a v Španielsku (19 %), nasleduje Litva (15,8 %), Estónsko (15,5 %), Slovensko (14,2 %) a Írsko (13,2 %). Najnižšiu nezamestnanosť má v EÚ Holandsko (4,0 %), za ním nasleduje Rakúsko (5,0 %) a Luxembursko (5,5 %).

"Pred deviatimi mesiacmi začala ekonomika EÚ po hlbokej kríze silnieť, v januári tohto roka preukázala signifikantný rast priemyselná produkcia. Z pohľadu pracovného trhu potrvá však ešte nejaké mesiace, kým to naň bude mať viditeľný dopad," píše sa v hodnotiacej správe komisie.

Vo februári vykazovali aj ďalšie ukazovatele (celková zamestnanosť, nezamestnanosť mladých) vo všetkých krajinách negatívny medziročný trend.

(spravodajca TASR Silvester Balog) zll