SOPK: Bez výrazných zmien sa bude výkon ekonomík EÚ ešte viac odlišovať

Bratislava 14. novembra (TASR) – Európska únia (EÚ) potrebuje silné inštitucionálne zmeny. Bez nich môže ďalší vývoj spôsobiť, že ekonomiky európskeho spoločenstva sa budú vyvíjať a rásť ešte odlišnejšie než dosiaľ. "Európska únia dosiahla mimoriadne vysoký stupeň integrácie a v mnohých prípadoch realita predstihla silu inštitucionálneho rámca," povedal dnes v Bratislave na konferencii o eure a bankovej únii predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók.

Podľa neho existujú medzi jednotlivými členskými krajinami únie deliace čiary na rôznych úrovniach. Silné rozdiely môžu pritom viesť až k dezintegračným tendenciám. "To by bola najväčšia prehra nás všetkých," podotkol Mihók. Ako dodal, inštitucionálne zmeny, ktoré úniu čakajú, nemusia nevyhnutne znamenať ďalšiu koncentráciu právomocí v Bruseli. Európska komisia (EK) by sa mala skôr starať o kľúčové ekonomické, politické a sociálne otázky.

Zámerom európskej integrácie by tak podľa Mihóka nemala byť snaha ovplyvňovať každodenný život Európanov. Pravidlá spoločenstva by mali skôr vytvárať rámec pre prácu a podnikanie, než priamo zasahovať do diania. "Z môjho pohľadu pozícia Bruselu ako európskej centrály sa má koncentrovať na presadzovanie európskych hodnôt vo svetovom priestore," konštatoval prezident SOPK.

Zároveň však upozornil, že EÚ a jej členské krajiny v súčasnosti nestrácajú konkurenčnú schopnosť pre technické zaostávanie, ale skôr v dôsledku prítomného politického populizmu európskych vlád. "Strácame ju aj v dôsledku toho, čo si dovolím nazvať vlnou sociálnej tsunami," uviedol Mihók a varoval pred posilňovaním takýchto sociálnych vĺn, ktoré môžu spôsobiť ďalšiu stratu konkurencieschopnosti európskeho spoločenstva.

har gl