Európa by mala zachraňovať banky skôr než štáty

Londýn 19. decembra (TASR) – Európska únia (EÚ) robí pri riešení dlhovej krízy eurozóny prinajmenšom dve chyby, tvrdí známy americký investor George Soros. Prvou je to, že zachraňuje štáty namiesto bánk, druhou sú vysoké úrokové sadzby, za ktoré požičiava krajinám bojujúcim s krízou.

Politici sa zo strachu pred spustením bankovej krízy rozhodli, že sa vyhnú reštrukturalizácii dlhov vlád. A preto peniazmi daňových poplatníkov chránia majiteľov dlhopisov, uviedol Soros v článku zverejnenom v uplynulom týždni v britskom denníku Financial Times (FT). "To je politicky neprijateľné. Nová írska vláda, ktorá bude zvolená na budúcu jar, bude musieť zrušiť terajšie dohody. Trhy to vedia a to je ten dôvod, prečo záchrana Írska nepriniesla úľavu."

Vysoké úrokové sadzby záchranných úverov zasa podľa Sorosa znemožnia týmto slabším krajinám zvýšiť svoju konkurencieschopnosť vzhľadom na silnejšie. "Vzájomná nevraživosť medzi veriteľmi a dlžníkmi bude zrejme rásť a existuje reálne nebezpečenstvo, že euro môže zničiť politickú a sociálnu súdržnosť EÚ."

Obe chyby sa dajú podľa Sorosa napraviť. Záchranné prostriedky by sa mali využívať na rekapitalizáciu bánk rovnako ako na poskytovanie úverov štátom. Rekapitalizácia by bola účinnejšia než úvery krízou zasiahnutým krajinám, myslí si Soros. "Štáty by mali nižšie deficity a skôr by získali prístup na trh, ak by mal bankový systém dostatočnú kapitalizáciu. Lepšie je nalievať peniaze teraz ako neskôr a bolo by to treba robiť na celoeurópskej úrovni a neponechávať to na rozhodnutie každej krajiny. Takto by sa vytvoril európsky režim regulácie. Celoeurópska banková regulácia zasahuje do národnej suverenity menej než európske riadenie fiškálnej politiky."

Pokiaľ ide o výšku úrokov, ktoré musia pri záchranných úveroch platiť s krízou bojujúce krajiny, Soros odporúča ich zníženie na sadzbu, "pri ktorej si môže požičiavať EÚ. Výhodou by bolo vytvorenie aktívneho trhu európskych dlhopisov".

Soros na záver dodáva, že tieto dve zmeny stále nemusia stačiť. Možno bude potrebná reštrukturalizácia dlhov niektorých štátov. "Dostatočne rekapitalizované banky to však dokážu absorbovať. V každom prípade by sme zabránili dvom jasným chybám, ktoré odsudzujú EÚ k bezútešnej budúcnosti."

Informoval o tom Financial Times.

12 lom pa