Spor medzi Tureckom a Francúzskom sa prehlbuje

Krátka správa:

Prerušenie vojenských vzťahov s Francúzskom bolo reakciou Turecka na francúzsky zákon, podľa ktorého je popieranie arménskej genocídy trestným činom. Operácie NATO spor údajne neovplyvní, no dialógu EÚ s Tureckom nenapomáha.

Januárový vstup Bulharska a Rumunska do EÚ očakávajú nacionalistickí europoslanci, ktorí veria v posilnenie svojho zastúpenia a založenie novej nacionalistickej platformy v EP.

Slovensko zvýši čerpanie z eurofondov určených na spolufinancovanie projektov do konca roka 2006 na viac ako 30%. Reálne čerpanie z eurofondov sa rozbehne asi v októbri 2007.

Prioritami EÚ v oblasti podpory a reformy európskeho sociálneho modelu sú pre najbližšie obdobie podpora celoživotného vzdelávania, zamestnanosti mladých ľudí a žien a vytvorenie legislatívneho rámca pre služby vo verejnom záujme, predovšetkým investície do zariadení dennej starostlivosti o deti.