Spor o hranicu odďaľuje vstup Chorvátska do EÚ

Dnešná plánovaná konferencia o pristúpení Chorvátska do EÚ bola odložená, informovalo včera (23.4.) České predsedníctvo. Súčasne sa včera zrušilo plánované stretnutie premiérov Slovinska a Chorvátska. Dôvodom je pretrvávajúci spor o časť slovinsko-chorvátskej hranice a žiadny pokrok v jeho riešení.

Zdroj blízky vláde v Záhrebe pre chorvátsku tlačovú agentúru Hina vyhlásil, že Slovinsko „nenavrhlo náhradný dátum a neformulovalo dôvody pre zrušenie“ stretnutia premiérov. Spor o časť hranice medzi niekdajšími juhoslovanskými republikami sa dotýka aj procesu rozširovania EÚ, pretože Slovinsko ako jej člen má právo vetovať vstup akejkoľvek krajiny do nej.

Ak sa hraničný spor nevyrieši v krátkom čase, Chorvátsku sa nepodarí úspešne dokončiť prístupové rokovania v tomto roku, čo znamená, že zrejme na budúci rok alebo v roku 2011 do EÚ nevstúpi, hovoria diplomati. Súčasne však dopĺňajú, že spor o hranicu nie je jedinou hrozbou pre pristúpenie; Záhreb zaostáva v implementácii reforiem v niektorých kľúčových oblastiach ako súdnictvo, poľnohospodárstvo a lodný priemysel.

„Nový dátum [konferencie o rozšírení] bude stanovený vzhľadom na pozitívny pokrok,“ konštatuje na okraj zrušenej konferencie stanovisko Českého predsedníctva. Dodáva: „Absencia napredovania vo vyjednávaniach o kapitolách, ktoré sú pripravené na svoje otvorenie a uzavretie, neodzrkadľuje súčasný pokrok, ktorý Chorvátsko dosiahlo.“ Súčasná predsednícka Troja – Francúzsko, Česko a Švédsko – zdieľa „pevné presvedčenie, že v súčasnosti je na dosah dohoda, ktorá umožní pokračovať v [prístupových] rokovaniach“.

Chorvátsko a Slovinsko sa spoločne stretli v stredu v Bruseli s komisárom Ollim Rehnom, ktorý je zodpovedný za rozšírenie. Komisár obom krajinám predstavil čerstvý návrh na riešenie sporu o časť hranice. Obe strany by naň mali oficiálne odpovedať do mája.

Podľa informácií publikovaných v médiách, Rehn navrhol vytvorenie ad-hoc arbitrážnej hraničnej komisie, ktorá by mala fungovať a rozhodnúť v súlade s medzinárodným právom. Riadenie sa medzinárodným právom v tejto otázke je podmienka, na ktorej trvá najmä Chorvátsko.

V otázke prístupu Slovinska k medzinárodným vodám by mohla arbitrážna komisia brať do úvahy otázku, či je požiadavka naozaj spravodlivá a objektívna, ako tvrdí Slovinsko.

Spor o časť hranice sa medzi dvoma krajinami vlečie od roku 1991, od rozpadu Juhoslávie. Slovinsko ako člen EÚ pre tento dôvod využilo právo vetovať niektoré časti prístupových vyjednávaní s Chorvátskom v decembri minulého roka.

EurActiv/Reuters