SPPK: Jednorazovú podporu EÚ treba vyplatiť len na kravy s trhovou produkciou

Bratislava 16. februára (TASR) – Jednorazovú podporu Európskej únie (EÚ) v mliečnom sektore je potrebné podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) vyplatiť len na kravy s trhovou produkciou mlieka, a to najmä vzhľadom na výrazný minuloročný pokles tržieb za surové kravské mlieko. Svoj názor SPPK uplatnila aj ako tzv. zásadnú pripomienku v pripomienkovom procese k návrhu naradenia vlády, pripravenému Ministerstvom pôdohospodárstva (MP) SR.

"Chceme len zabrániť tomu, aby si niekto k nejakému dátumu požiadal o dotácie, následne držané kravy predal a ešte potom na ne dostal dotácie," uviedol pre TASR tlačový hovorca SPPK Stanislav Nemec.

SPPK chcela teda podľa Nemca svojím návrhom pomôcť nájsť do vládneho nariadenia nejaký mechanizmus na to, aby chovateľ, ak má dostať podporu na mlieko, nejakým spôsobom preukázal, že zvieratá naďalej vlastní. "A ak zvieratá už nemá, aby alikvotnú dotáciu na mlieko vrátil. Aby sa vlastne zabezpečilo, že kravy bude chovateľ mať aj o nejaký dlhší čas. Keďže to má byť podpora na udržanie stavov dojníc, tak nám išlo o to, aby sa vládne nariadenie neminulo účinkom," pripomenul tlačový hovorca agrokomory.

Producentom mlieka sa poskytne podľa návrhu vládneho nariadenia jednorazová podpora z prostriedkov EÚ do 30. júna 2010. Žiadosť o dotáciu predloží žiadateľ Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) od 15. do 30. apríla tohto roka. Prílohou k žiadosti bude aj potvrdenie o počte kráv k 31. marcu 2010, vydané Centrálnou evidenciou hospodárskych zvierat pre žiadateľa, ktorý je zároveň držiteľom individuálnej kvóty mlieka.

Účinnosť nariadenie vlády SR o podmienkach poskytnutia jednorazovej podpory v sektore produkcie mlieka sa predpokladá od 1. marca do 31. augusta 2010. V návrhu nariadenia vlády sa uvádza, že jednorazová podpora sa bude poskytovať na dojnicu na rok 2010 osobám, ktoré vykonávajú poľnohospodársku činnosť na území SR. Výška jednorazovej podpory sa uverejní vo Vestníku MP SR, pričom suma vyplatená jednotlivým žiadateľom sa zverejní do 31. augusta 2010.

jal gl