SPPK: Slovensko je proti nacionalizácii spoločnej poľnohospodárskej politiky

Bratislava 25. mája (TASR) – Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) je Slovensko rezolútne proti hroziacej nacionalizácii spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPHP).

"Európska únia potrebuje spoločnú poľnohospodársku politiku aj po roku 2013, preto by ani v náznakoch nemala uvažovať o jej prípadnom zrušení, či oslabení vo forme posilňovania národných prístupov a politík. Nacionalizácia SPHP by ešte viac prehĺbila súčasné rozdiely medzi členskými štátmi, pretože tie bohatšie by oveľa štedrejšie mohli z verejných zdrojov financovať svojich poľnohospodárov. V konečnom dôsledku by to znamenalo riziko destabilizácie spoločného trhu," upozornil predseda SPPK Milan Semančík.

Podľa neho sa však SPHP musí zbaviť súčasných diskriminačných prvkov v podporách, ktoré by mali byť pre všetkých rovnaké. Okrem akcentu na mimoprodukčné funkcie poľnohospodárstva, najmä starostlivosť o krajinu, ochranu biodiverzity, podporu genetického fondu, rozvoj agroturistiky, či produkciu regionálnych špecialít, nemôže zabúdať ani na výrobnú úlohu agropotravinárskeho komplexu, pretože potraviny sa stávajú jednou z kľúčových komodít 21. storočia.

"Európa, vrátane Slovenska, potrebuje v tomto sektore vyvážený rozvoj, zbavený akejkoľvek jednostrannosti," zdôraznil Semančík.

jal zll