Správa Európskej komisie o mládeži poukazuje najmä na alarmujúcu nezamestnanosť

Brusel 10. septembra (TASR) – Zamestnanosť, sociálne začlenenie, zdravie a dobré životné podmienky mladých ľudí budú hlavnými prioritami politiky EÚ v oblasti mládeže, uvádza sa v dnes zverejnenej správe Európskej komisie (EK) o mládeži. Kritický je podľa správy najmä nárast nezamestnanosti mládeže.

V správe, ktorú EK vypracúva každé tri roky, sa zdôrazňuje, že EÚ a členské štáty musia robiť viac pre to, aby podporovali mladých ľudí, ktorí znášajú tlak hospodárskej krízy.

Nezamestnanosť mládeže v EÚ v kategórii osôb vo veku od 15 do 24 rokov vzrástla od vypuknutia krízy o 50 percent – z priemerných 15 percent vo februári 2008 na 22,5 percent v júli tohto roku, uvádza sa v správe EK. Podľa najnovších údajov Eurostatu je najvyššia nezamestnanosť mladých v Grécku (53,8 percent) a v Španielsku (52,9 percent).

Dlhšie ako rok bez zamestnania bolo v EÚ viac ako 30 percent mladých ľudí.

"Som hlboko znepokojená vplyvmi krízy na mladých ľudí. Príliš mnoho z nich je ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou," uviedla v tejto súvislosti eurokomisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Andrula Vassiliová.

Pozitívnou správou podľa dokumentu EK je to, že takmer všetky členské štáty vykonávajú stratégiu EÚ pre mládež, cieľom ktorej je vytváranie väčšieho počtu lepších príležitostí pre mladých ľudí a podpora aktívneho občianstva, sociálneho začleňovania a solidarity.

Od vydania predchádzajúcej správy v roku 2009 členské štáty posilnili iniciatívy v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a podnikania, ktoré sa zameriavajú na mladých ľudí. Na vysokej úrovni zostává miera zapojenia mládeže do združení a sociálnych hnutí.

V centre novej stratégie EÚ pre mládež bude navrhovaný nový program pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež na obdobie rokov 2014 až 2020 nazvaný Erasmus pre všetkých. Predpokladá sa v ňom výrazné zvýšenie objemu finančných prostriedkov, ktoré umožnia takmer 5 miliónom ľudí, aby získali granty EÚ na štúdium, odbornú prípravu či dobrovoľnícku činnosť v zahraničí, čo je takmer dvakrát viac oproti súčasným programom na obdobie rokov 2007 až 2013.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zsl