Správa MMF spochybňuje rozpočtový výhľad Maďarska

symbol, európska únia, screening

Krátka správa:

Vláda predložila návrh rozpočtového výhľadu parlamentu 31. októbra 2006. Maďarský parlament by mal o ňom hlasovať na konci tohoto mesiaca. Cieľom vlády je mať taký rozpočet, ktorý by bol v súlade s požiadavkami Paktu stability.

Maďarský konvergenčný plán na prijatie eura bol už predtým schválený Komisiou a Radou. Na druhej strane ale MMF v svojej poslednej správe tvrdí, že vládne očakávania zníženia rozpočtového schodku na 3,1% do roku 2008 sú príliš optimistické. Správa MMF predpovedá, že Maďarsko dosiahne rozpočtový schodok okolo 6,4%, čo v žiadnom prípade neumožní splnenie daného cieľa 3%. Naviac správa predpokladá, že verejný dlh dosiahne v roku 2010 72,5%, čo je takmer o 13% viac, než stanovuje konvergenčné kritérium.

MMF vo svojej správe apeluje na vládu, aby zaviedla prísnejšiu rozpočtovú politiku a znížila vládne výdavky. Správa MMF je ranou pre maďarskou vládu, ktorá dúfala, že splní konvergenčné kritériá pre vstup do eurozóny na prelome rokov 2011 – 2012.