Spravodajstvo o slovenskej energetike v angličtine si získava čitateľov

Autor: nirots, Freedigitalphotos.net

Energetika je kľúčovým odvetvím pre rozvoj slovenského hospodárstva a má tiež významný exportný potenciál.  Energetický trh na Slovensku preto čoraz viac priťahuje pozornosť zahraničia. Kým verejný sektor vrátane európskych inštitúcií zaujíma slovenská energetika predovšetkým ako predmet regulácií, pre privátnu sféru predstavuje významné investičné príležitosti.

Koncom mája bola spustená stránka www.energyinslovakia.sk, ktorej  cieľom je  mapovať akutálny vývoji v oblasti energetiky na Slovensku. Zahraničné inštitúcie, investori, odborná verejnosť, ale aj predstavitelia neziskového sektora a zastupiteľstiev na Slovensku tak už nie sú obmedzovaní jazykovou bariérou a informácie majú k dispozícii v jazyku, ktorému rozumejú – v angličtine.

Silní partneri

Projekt realizuje Centrum pre európske otázky  (CEA) za finačnej podpory Veľvyslanectva USA na Slovensku. Zárukou kvalitného obsahu Energy in Slovakia je spolupráca s partnermi, ktorí sa téme dlhodobo venujú. Sú to portál o energetike Energia.sk a portál o EÚ záležitostiach a ich slovenskom kontexte EurActiv.sk, ktorého tradične silnou sekciou je práve Energetika.

Energy in Slovakia však nie je iba prekladom článkov z partnerských portálov. Na stránke pravidelne pribúda originálne spravodajstvo, analýzy, či interview.  Pokiaľ aj vás zaujíma, čo sa deje v slovenskej  energetike, navštívte www.energyinslovakia.sk