SR musí vrátiť do rozpočtu EÚ 3,3 milióna eur za účtovné a kontrolné chyby

Brusel 2. mája (TASR) – Európska komisia (EK) na základe dnešného takzvaného schválenia účtov vymáha spolu 230 miliónov eur, ktoré členské štáty, vrátane Slovenska, neoprávnene minuli z fondov poľnohospodárskej politiky EÚ. Keďže určité sumy sa už od členských štátov vrátili, finančný vplyv dnešného rozhodnutia predstavuje asi 227 miliónov eur.

Tieto prostriedky sa vrátia do rozpočtu EÚ z dôvodu nedodržania pravidiel EÚ alebo neprimeraných postupov kontroly poľnohospodárskych výdavkov.

Kým členské štáty sú zodpovedné za platby a kontrolu výdavkov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), EK je povinná zabezpečovať, aby členské štáty tieto prostriedky správne využili.

Na základe posledného rozhodnutia EK sa vrátenie finančných prostriedkov týka 14 členských štátov: Belgicko, Česká republika, Grécko, Írsko, Litva, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Veľká Británia a Španielsko.

Slovensko musí vrátiť do spoločného rozpočtu spolu 3,3 milióna eur, čo je piata najvyššia suma. Najvyššia položka (1,764 milióna eur) je navrhnutá v dôsledku finančnej chyby v účtoch Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) zistenej počas finančného schvaľovania účtov za rok 2010.

Ďalšie dve položky sú z oblasti rozvoja vidieka. Sumu 1,139 milióna eur musí SR vrátiť v dôsledku nedostatkov v načasovaní kontrol na mieste a chýbajúcich krížových kontrol pri overovaní dobytka v prípade agroenvironmentálneho opatrenia. A sumu 401.000 eur kvôli nedostatočnému overovaniu minimálnych noriem týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat.

K najpodstatnejším opravám patrí vrátenie sumy 83,6 milióna eur, ktorá ide na účet Grécka kvôli nevyhovujúcemu zníženiu minimálneho výnosu v prípade hrozienok. Grécko musí dokopy vrátiť 123,4 milióna eur. Druhými najviac "potrestanými" sú Poliaci, ktorí do spoločného rozpočtu EÚ musia vrátiť 82,5 milióna eur – najviac za nedostatky pri kontrole prvej žiadosti a pri schvaľovaní obchodného plánu v prípade opatrenia pre čiastočne sebestačné farmy.

Na treťom mieste sú Briti, ktorí za nedostatky pri identifikácii zvierat a kontrolách na mieste týkajúcich sa prémií na zvieratá musia vrátiť sumu 10,3 milióna eur.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) jak