SR pozorne sleduje iniciatívu týkajúcu sa jedného sídla europarlamentu

Luxemburg/Bratislava 18. októbra (TASR) – Slovensko už reagovalo na list českého europoslanca Edvarda Kožušníka, ktorý oslovil lídrov všetkých 28 členských štátov EÚ, aby vyjadrili svoj postoj k otázke jedného sídla pre Európsky parlament (EP).

Chcel vedieť ich stanovisko k tomu, či sú ochotní podporiť iniciatívu, aby europoslanci sami rozhodovali o tom, kedy a kde budú zasadať. Tri sídla parlamentu sú zakotvené v zakladajúcich zmluvách EÚ. O tom, že Európsky parlament zasadá aj v Štrasburgu aj v Bruseli rozhoduje Európska rada. V Luxemburgu je zase Generálny sekretariát EP.

Ako Kožušník vo štvrtok uviedol pre TASR, na list mu odpovedalo 14 členských štátov. Slovensko medzi nimi nebolo. Z Úradu vlády SR sa dozvedel, že jeho list posunuli na ministerstvo zahraničných vecí.

Podľa šéfa tlačového odboru rezortu diplomacie Petra Suska úrad vlády postúpil tento list na MZV 30. septembra. Odpoveď Kožušníkovi vo forme listu ministra Miroslava Lajčáka mu odišla v utorok 15. októbra.

Čo bolo jeho obsahom, však ministerstvo nechce konkretizovať až do času, kým sa s ním neoboznámi samotný europoslanec. Podľa informácií TASR však ministerstvo a priori neodmieta možnosť jedného sídla europarlamentu.

"SR túto iniciatívu pozorne sleduje. V súčasnosti zároveň prebiehajú rokovania o prehlbovaní integrácie Európskej únie, pričom viaceré návrhy na užšiu integráciu zrejme povedú k zmene primárneho práva," priblížil Susko s tým, že existujú úvahy o zvolaní konventu po budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu. To by poskytlo dostatočný čas a priestor venovať sa prípadným návrhom na zmenu primárneho práva pokiaľ ide o právomoc rozhodovať o sídlach európskych inštitúcií. "Slovensko je otvorené diskusiám ku všetkým témam, ktoré budú v rámci procesu revízie zmlúv navrhnuté," zdôraznil Susko.

Iniciatíva One Seat (Jedno sídlo) vychádza aj zo skutočnosti, že 88 percent poslancov naprieč politickým spektrom podporuje takúto myšlienku. Sťahovanie poslancov a štatutárnych pracovníkov EÚ medzi Bruselom a Štrasburgom stojí ročne okolo 180 miliónov eur.

Zo 14 štátov, ktoré poskytli Kožušníkovi svoje stanovisko, deväť krajín podporuje želanie väčšiny poslancov rozhodovať o svojom sídle a programe a tri tento nápad odmietajú. Okrem Francúzska a Luxemburska je to aj Estónsko.

er zll zsl