Advokát: Štáty nesmú brániť homosexuálnym párom v uplatnení práva slobodne sa usadiť

Ilustračný obrázok [Pixabay]

Generálny advokát Súdneho dvora EÚ sa domnieva, že právo slobodne sa usadiť v ktoromkoľvek štáte v EÚ sa vzťahuje aj na partnerov v manželských zväzkoch ľudí rovnakého pohlavia.

K tomuto názoru dospel v prípade rumunsko-amerického homosexuálneho páru, ktorý v roku 2010 uzavrel manželstvo v Belgicku.

V roku 2012 pár požiadal rumunské úrady o doklady, ktoré by im umožnili usadiť sa manželskému páru v Rumunsku.

Právo sprevádzať manžela

Európske právo garantuje manželským párom právo spoločne pobývať v každom členskom štáte EÚ aj v prípade, že jeden z manželov nie je občanom EÚ.

Relu Coman požiadal rumunské veľvyslanectvo v Belgicku o prepis belgického sobášneho listu, čo rumunský konzulát odmietol, čím de facto odmietol nárok na pobyt pre Comanovho manžela.

Vzali sa v Bruseli, chcú sa usadiť v Rumunsku. Rozhodne Súdny dvor EÚ

Súdny dvor EÚ začal pojednávať o prípade homosexuálneho páru, ktorý bojuje za uznanie svojho manželstva v Rumunsku.

Rumunské úrady tvrdili, že americký občan Robert Hamilton nemôže byť podľa rumunského práva považovaný za „manželského partnera“. Rumunsko manželstvá osôb rovnakého pohlavia neuznáva.

Spor sa dostal až pred rumunský ústavný súd, ktorý sa s otázkou o výklad európskeho práva obrátil na Súdny dvor EÚ.

Štáty majú právo rozhodovať o homosexuálnych manželstvách

Generálny advokát Melchior Wathelet vo včera zverejnenom návrhu konštatuje, že štáty sa môžu rozhodnúť, či povolia homosexuálne manželstvá, nemôžu ale brániť slobode pohybu občana únie tým, že jeho manželskému partnerovi odmietnu právo trvalého pobytu na svojom území.

Európska smernica chápe pojem „manželský partner“ ako vzťah založený manželstvom, čo je pojem, ktorý je neutrálny z hľadiska pohlavia  dotknutých osôb a nezávisí od miesta uzatvorenia manželstva, zdôrazňuje advokát.

13 štátov EÚ zväzky ľudí rovnakého pohlavia uznáva

Advokát je toho názoru, že vzhľadom na spoločenský vývoj v členských štátov únie za posledné desaťročie v oblasti povoľovania manželstva medzi osobami rovnakého pohlavia už nemôže byť judikatúra Súdneho dvora, podľa ktorej pojem manželstvo podľa definície, ktorú všeobecne akceptujú členské štáty, označuje zväzok dvoch osôb odlišného pohlavia“, ďalej udržateľná.

Homosexuálne manželstvá sú v súčasnosti povolené v 13 členských štátoch únie. Podľa nálezu rakúskeho ústavného súdu z decembra minulého roku budú povolené aj v Rakúsku najneskôr od 1. januára 2019.

Generálny advokát pripomína aj rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva (inštitúcia Rady Európy), podľa ktorého „nemôže cieľ spočívajúci v ochrane tradičnej rodiny odôvodniť diskrimináciu založenú na sexuálnej orientácii.

Názor generálneho advokáta má pre Súdny dvor len povahu odporúčania.