Štrasburg sa stal „symbolickým negatívom“

Zdroj: Európsky parlament

Výbor Európskeho parlamentu pre ústavné veci (AFCO) v 14. októbra odhlasoval uznesenie, ktoré žiada, aby nový Európsky parlament, ktorý vzíde z volieb v roku 2014, inicioval zmenu zakladajúcich zmlúv. Text spravodajcov – britského konzervatívca Ashleyho Fox a nemeckého europoslanca zo skupiny Zelených Geralda Häfnera podporilo 22 členov výboru. Štyria hlasovali proti.

Len týmto spôsobom je možné zmeniť súčasnú prax, kedy sa väčšina práce EP (výbory, politické skupiny) odohráva v Bruseli a každomesačné plenárne schôdze vo francúzskom Štrasburgu. Zástanci jednotného sídla hovoria predovšetkým o vyplývajúcich úsporách, uhlíkovej stope a lepšej dopravnej dostupnosti Bruselu oproti alsaskému mestu na francúzsko-nemeckých hraniciach.

V uznesení sa tiež konštatuje, že sa presúvanie Európskeho parlamentu stalo v očiach verejnosti „symbolickou negatívnou otázkou“, ktoré sa opäť dostáva na pretras s politikami výrazných rozpočtových škrtov.

Parlament by rád inicioval zmenu zmlúv riadnym postupom, ktorá by do primárneho práve včlenia formuláciu o tom, že Európsky parlament má sám právo rozhodovať o mieste svojho sídla.

Toto rozhodnutie by museli podporiť členské štáty. Francúzsko s podporou Luxemburska a Estónska však odmieta zmenu súčasného stavu, podľa ktorého je oficiálnym sídlom Európskeho parlamentu Štrasburg.

Pozície

Europoslanec Eduard Kukan (EĽS, SDKÚ-DS) považuje za rozumné, aby mal Európsky parlament (EP) iba jedno sídlo. Táto myšlienka je však podľa neho nerealistická. "Taký súhlas nebude, pretože Francúzi s tým nikdy nebudú súhlasiť," ozrejmil s tým, že pre Francúzov je Štrasburg symbol európskeho uzmierenia.

Ak by sa aj rozhodlo o tom, že europarlament bude sídliť iba v Štrasburgu, dobudovanie logistického zázemia by podľa Kukana stálo obrovské financie, oveľa väčšie ako momentálne stojí sťahovanie poslancov a štatutárnych pracovníkov EÚ medzi Bruselom a Štrasburgom. To ročne vychádza približne na 180 miliónov eur. Kukan vidí priestor na šetrenie napríklad v prekladaní materiálov do všetkých úradných jazykov EÚ. "Sú mnohé veci, na ktorých by sa jednoduchými racionalizačnými opatreniami dalo ušetriť viac".

Rovnako europoslanec Vladimír Maňka (S&D, Smer-SD) si myslí, že postačuje jedno sídlo EP. Musia sa na tom jednomyseľne zhodnúť všetci, aj francúzsky prezident, a to je možné jedine vtedy, ak dostane takú ponuku, aby sa mu to oplatilo," uviedol.

Verí však, že k tomu nakoniec príde, pretože zasadať vo Francúzsku aj v Belgicku nie je ekonomicky výhodné. Prikláňa sa k tomu, aby sídlo zostalo v Bruseli, ktorý je z technického hľadiska, na rozdiel od Štrasburgu, komplexne vybavený a zabezpečený.

Podobný názor má europoslanec Jaroslav Paška (EDF, SNS), ktorý dlhodobo podporuje myšlienku jedného sídla. V ktorom meste by mal byť, necháva na rozhodnutí európskych lídrov. "Z hľadiska operatívnosti spolupráce medzi Európskou komisiou, Európskou radou a EP je Brusel výhodnejší, pretože tam sídli aj Rada aj Komisia. Ak by Francúzi trvali na tom, že chcú ponechať parlament v Štrasburgu, tak nemám problém akceptovať toto rozhodnutie," poznamenal s tým, že europarlament vie rovnako dobre fungovať vo svojich priestoroch v oboch mestách. Istý problém vidí v cestovaní, keďže niektorým jeho kolegom sa nepáči, že štrasburské letisko nemá ani takú kapacitu ani spojenie ako bruselské.