Stredoškoláci sa opäť môžu zapojiť do prekladateľskej súťaže EÚ

Bratislava 2. septembra (TASR) – Stredné školy sa môžu do 20. októbra opäť prihlásiť do každoročnej prekladateľskej súťaže Európskej únie "Juvenes Translatores". Online prihláška je na adrese ec.europa.eu/translatores k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch únie, medzi ktorými sa prvýkrát objaví aj chorvátčina.

Samotná súťaž sa uskutoční 28. novembra, a to vo všetkých vybratých školách v tom istom čase. Je určená žiakom všetkých národností, ktorí sa narodili v roku 1996. Žiaci si môžu vybrať, v ktorej z 552 jazykových kombinácií 24 úradných jazykov EÚ preložia jednostranový súťažný text.

Do súťaže sa môže zapojiť 760 škôl z celej EÚ, ktoré sa náhodným výberom určia spomedzi všetkých prihlásených. Zo Slovenska to bude 13 škôl. "Pokiaľ ide o jazyky, zo skúseností z minulých rokov vyplýva, že naši žiaci najčastejšie siahajú po angličtine, z ktorej prekladajú do slovenčiny. Nechýbali však ani preklady z nemčiny, španielčiny, francúzštiny, maďarčiny a češtiny do slovenčiny a zo slovenčiny do maďarčiny," priblížila Ingrid Ludviková z tlačového oddelenia Zastúpenia Európskej Komisie v SR.

Keďže rok 2013 je Európskym rokom občanov, tohtoročný text na preklad sa zameria na občianstvo EÚ a výhody z neho plynúce. Hodnotiť ho budú prekladatelia Európskej komisie, ktorí z každej krajiny vyberú jedného víťaza. Tí si v apríli budúceho roka prevezmú v Bruseli ocenenia.

er zll