Študenti považujú členstvo SR v EÚ za potrebné, chýba im však rovnosť

Prievidza 15. mája (TASR) – Členstvo v Európskej únii (EÚ) prinieslo Slovensku veľa výhod, zároveň však aj negatívum v podobe veľkých ekonomických a spoločenských rozdielov medzi členskými štátmi. Zhodnotili to pre TASR žiaci z dvoch prievidzských škôl na tretej Študentskej konferencii v Prievidzi pod názvom Slovák v Európe, ktorej ústrednou témou bolo desať rokov pôsobenia SR v únii.

Členstvo Slovenska v EÚ podľa Tomáša z Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi Slovákom pomáha čiastočne. "Napríklad vstup do eurozóny bol veľmi dobrý, keď ľudia cestujú, nemajú problém s akoukoľvek menou. Tiež bezhraničný styk, ľudia nemusia mať pasy, stačí im cestovať na občiansky preukaz. A naozaj výhodami sú aj rôzne europrojekty. Sú tam však aj určité negatíva, neefektívne využívanie eurofondov alebo veľa z nich sa využije na neefektívne projekty," vysvetlil. Mladí ľudia by sa podľa Tomáša o EÚ mali zaujímať. "Pomáhame si sebe a svojmu okoliu," podotkol. Študent gymnázia považuje spájanie štátov za vhodné, chýba mu však rovnosť medzi nimi. "Vieme, že v Nemecku potraviny stoja oveľa menej, ich kvalita je vyššia, zárobky sú tam neporovnateľné s našimi a takisto dôchodky. Pokiaľ má takáto inštitúcia existovať, tak by sa to malo vyrovnať a potom sa môžeme baviť o Európskej únii," uzavrel.

Ako prirodzený krok Slovenska v súvislosti s jeho minulosťou vníma jeho pôsobenie v EÚ študent Julián. "Bolo to celkom fajn spoločenstvo, ktoré malo vytvárať možnosti pre voľný pohyb tovarov a osôb, ale čoraz viac sa centralizuje. Práve v tom vidím tie mínusy. Samozrejme, má aj veľké množstvo pozitív, medzi nimi vnímam najmä projekty pre mládež," povedal. Podľa jeho slov sa mladí ľudia o EÚ musia zaujímať. "Pretože to priamo i nepriamo ovplyvňuje aj nás," poznamenal. Gymnazista si myslí, že by EÚ mala rešpektovať rozdiely medzi štátmi. "Pokiaľ zavedieme celoeurópsku minimálnu mzdu, tak to zahubí v niektorých krajinách akúkoľvek ekonomickú činnosť. Pokiaľ sa k tomu chceme dopracovať postupne, stále to bude likvidovať tie chudobnejšie časti. Mali by sa rešpektovať rozdiely, nikdy nebudeme na tej istej úrovni ako Francúzsko alebo Anglicko, lebo sme mali ten vývoj iný," dodal.

Nikola zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb (SOŠOaS) v Prievidzi si myslí, že Slovensko je od vstupu do EÚ na tom horšie ako iné európske štáty. "Sú tam aj pozitíva, môžeme voľnejšie cestovať," povedala. Mladí ľudia by sa podľa nej o EÚ zaujímať mali, keďže v nej žijú a chcú žiť.

Organizátorom konferencie boli Krajské centrum Študentskej rady stredných škôl SR v Trenčíne a Žiacka školská rada pri SOŠOaS v Prievidzi. "Mladí ľudia nepoznajú podstatu Európskej únie, nevedia, prečo je EÚ správnym spoločenstvom, v čom im pomáha, čo im dáva, aké možnosti im ponúka a predstavuje. Preto sme ako organizátori študentskej konferencie zvolili práve takúto tému, pretože desať rokov v únii považujeme za úspešné obdobie SR," ozrejmil účel konferencie predseda oboch rád Branislav Gigac.

Ako pokračoval, konferencia bola viac zameraná na zvyšovanie záujmu mladých ľudí o veci verejné. "Pretože aj EÚ ponúka mladým ľuďom program, ako je Mládež v akcii, robila Komprax, teraz je to po novom už grantový program Erasmus plus. A cez tieto programy sa môžu vzdelávať, motivovať svojich rovesníkov k záujmu o dianie vo svojom okolí," uzavrel.

UPOZORNENIE: TASR vydá k správe zvukové záznamy.

amo zll