Deti prisťahovalcov do EÚ majú zhoršený prístup ku vzdelávaniu

Brusel 11. apríla (TASR) – Európska komisia (EK) dnes zverejnila štúdiu, z ktorej vyplýva, že deti prisťahovalcov do krajín Európskej únie majú zhoršený prístup ku vzdelaniu.

Štúdia dokázala, že u detí nových prisťahovalcov existuje väčšia pravdepodobnosť, že budú vystavené segregácii a skončia v školách, ktoré majú k dispozícii menej prostriedkov na vzdelávanie.

Táto skutočnosť vedie k slabším študijným výsledkom a k vysokej pravdepodobnosti, že tieto deti školskú dochádzku ukončia predčasne.

Podľa štúdie by mali členské štáty EÚ deťom migrantov na uľahčenie integrácie zabezpečiť cielenú podporu vzdelávania, napríklad v podobe odborných pedagógov a systematického zapájania rodičov a komunít.

Štúdia skúma vnútroštátne politiky na podporu detí nových prisťahovalcov v 15 krajinách, ktoré v poslednom čase zaznamenali výrazné imigračné toky: Belgicko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo a Taliansko.

Ukázalo sa, že najlepší model založený na cielenej podpore a primeranej miere nezávislosti škôl uplatňuje Dánsko a Švédsko. Ostatné krajiny sa zväčša sústreďujú len na jeden z týchto aspektov, čo znamená, že v oblasti začleňovania detí migrantov nedosahujú lepšie výsledky.

"Musíme zmeniť mentalitu, ktorá v školách stále pretrváva. Ako prví sa musia deťom migrantov prispôsobiť žiaci, ktorí v danej krajine vyrastali. Mali by byť vedení k ústretovosti voči týmto deťom, na čo je potrebná podpora zo strany rodičov," upozornila eurokomisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Andrula Vassiliová.

Podľa komisárky existuje riziko, že nečinnosť členských štátov spôsobí "začarovaný kruh", kde nedostatok príležitostí povedie k slabým študijným výsledkom a väčšej pravdepodobnosti nezamestnanosti a chudoby.

Školy by sa podľa štúdie mali vyvarovať segregácie, ako aj priskorého triedenia žiakov z hľadiska schopností, keďže tým môžu byť znevýhodnené deti migrantov, ktoré sa musia prispôsobovať novému jazyku. Štúdia zároveň zdôrazňuje, že treba zlepšiť monitorovanie a získavanie štatistík o prístupe, účasti a výsledkoch žiakov a študentov z radov prisťahovalcov.

Výsledky štúdie sa zhodujú so štatistikami programu OECD pre medzinárodné hodnotenie študentov (PISA), v rámci ktorého sa preverujú zručnosti a vedomosti 15-ročných žiakov. OECD zistila, že v roku 2010 v Európe predčasne zanechalo vzdelávanie alebo odbornú prípravu 25,9 percent žiakov narodených v zahraničí, pričom u žiakov narodených v danej krajine to bolo 13 percent.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) rsc