ŠÚ: Rozdiely v príjmoch medzi regiónmi Slovenska naďalej pokračujú

Bratislava 13. júla (TASR) – Slovensko sa dlhodobo zaraďuje medzi krajiny s výraznými hospodárskymi a sociálnymi rozdielmi medzi jednotlivými regiónmi. Aktuálne výsledky EU SILC 2013 za rok 2012 zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Hrubý stredný príjem – medián domácnosti na Slovensku bol 561 eur na osobu a mesiac, oproti predchádzajúcemu roku 2011 sme zaznamenali mierny pokles o 16 eur. Spôsobené to bolo zvýšením nezamestnanosti v roku 2012, čím sa na celkovom príjme sledovaných domácností znížil podiel pracovných príjmov a zvýšil podiel sociálnych príjmov.

Najvyšší medián mali v roku 2012 obyvatelia Bratislavského kraja a to 662 eur na osobu a mesiac, čo je v porovnaní s celoslovenským priemerom o 18% vyššia stredná hodnota hrubých príjmov. V ostatných krajoch sa príjmy pohybovali od 514 eur v Prešovskom kraji, čo je o 8% menej, než je celoslovenský priemer až po 581 eur v Trenčianskom kraji.

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach EU SILC, ktoré podáva komplexný obraz o chudobe, sociálnom vylúčení a životných podmienkach, sa uskutočňuje vo všetkých 28 krajinách Európskej únie (EÚ), v Nórsku a na Islande. Realizuje sa na základe jednotného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ a záväzné je pre všetky krajiny EÚ.

kok jk