ŠÚ SR: Druhá skúška spracovania volieb do EP bola úspešná

Bratislava 29. apríla (TASR) – Na ôsmich krajských pracoviskách a v centrále Štatistického úradu (ŠÚ) SR sa uskutočnila v poradí už druhá skúška spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa na Slovensku uskutočnia 24. mája. Ako informoval hovorca Štatistického úradu SR Marián Jánošík, skúška, na ktorej sa aktívne zúčastnilo 499 zamestnancov krajských pracovísk a ústredia Štatistického úradu SR pri nasadení 161 počítačov, bola zrealizovaná úspešne, v súlade so stanoveným harmonogramom.

„Cieľom skúšky bola kontrola funkčnosti systému, kontrola formálnych chýb hlásených systémom a osvojenie si procesu odstraňovania chýb počas typovania,“ uviedol Jánošík. Ako dodal, účastníci skúšky sa zamerali aj na kontrolu správnosti výsledkov v zápisniciach na príslušných úrovniach volebných komisií – okrskových, obvodných a ústrednej (OkVK, OVK a ÚVK), na kontrolu okrskov a definovanie členov volebných komisií, na kontrolu a úpravu registrov a dodefinovanie používateľských kont. „Počas skúšky bola preverená aj funkčnosť prezentácie definitívnych výsledkov,“ doplnil.

Podľa Jánošíka je do termínu volieb do Európskeho parlamentu naplánovaná ešte jedna skúška spracovania výsledkov hlasovania, ktorá sa uskutoční 20. mája. „Na spracovanie výsledkov volieb do Európskeho parlamentu bude použitý Integrovaný volebný informačný systém (IVIS), ktorý bol už úspešne aplikovaný pri spracovaní volieb do orgánov samosprávnych krajov a vo voľbe prezidenta SR,“ priblížil hovorca.

IVIS je univerzálny pre všetky typy volieb a referend a poskytuje komplexné elektronické služby na prípravu, zber a spracovanie výsledkov, ako aj prezentáciu priebežných a definitívnych výsledkov.

mam zll