Súd EÚ: Nárok na vyplatenie zostávajúcej dovolenky nekončí smrťou zamestnanca

Brusel/Luxemburg 12. júna (TASR) – Európska legislatíva je v rozpore s právnymi predpismi členských krajín EÚ, ktoré v prípade smrti zamestnanca vylučujú nárok na peňažnú náhradu za nevyčerpanú platenú dovolenku za kalendárny rok. Uviedol to dnes Súdny dvor EÚ.

Súd k svojmu rozsudku dospel na základe súdneho prípadu nemeckého občana Gülaya Bollackeho.

Bollacke bol od augusta 1998 do novembra 2010, do dňa svojej smrti, zamestnancom spoločnosti K+K. Od roku 2009 trpel ťažkou chorobou, v dôsledku ktorej bol až do svojho úmrtia práceneschopný.

V tom čase sa mu naakumulovalo 140,5 dňa nevyčerpanej dovolenky za kalendárny rok. Vdova po zosnulom požiadala spoločnosť K+K o peňažnú náhradu zodpovedajúcu dovolenke za kalendárny rok, ktorú jej manžel nevyčerpal. Firma túto žiadosť zamietla.

Odvolací pracovný súd v Nemecku sa obrátil na Súdny dvor EÚ s otázkou, či právo únie pripúšťa vnútroštátne právne predpisy alebo prax, ktoré v prípade skončenia pracovného pomeru smrťou zamestnanca upravujú zánik nároku na platenú dovolenku za kalendárny rok bez vzniku nároku na peňažnú náhradu za nevyčerpanú dovolenku. A či získanie takejto náhrady závisí od predbežnej žiadosti zamestnanca.

Súdny dvor EÚ rozhodol, že ak dôjde k skončeniu pracovného pomeru, zamestnanec má nárok na náhradu, aby sa predišlo vylúčeniu využitia nároku na dovolenku. Právo EÚ bráni vnútroštátnym ustanoveniam alebo praxi, podľa ktorých sa zamestnancovi nevyplatí peňažná náhrada pri skončení pracovného pomeru, ak tento zamestnanec nemohol uplatniť svoje právo na platenú dovolenku za kalendárny rok z dôvodu choroby.

Získanie peňažnej náhrady v prípade skončenia pracovného pomeru smrťou zamestnanca zabezpečuje potrebný účinok nároku na dovolenku za kalendárny rok. Smrť zamestnanca nesmie viesť retroaktívne k strate celého nároku na platenú dovolenku za kalendárny rok.

Preto Súdny dvor EÚ rozhodol, že právo EÚ bráni vnútroštátnym právnym predpisom alebo praxi, ktoré stanovujú, že nárok na platenú dovolenku za kalendárny rok zanikne bez vzniku nároku na peňažnú náhradu za nevyčerpanú dovolenku, ak sa pracovný pomer skončí z dôvodu úmrtia zamestnanca. Súd zároveň spresnil, že táto náhrada nezávisí od predbežnej žiadosti dotknutej osoby.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) žab