Súdny dvor rozhodol o vymazaní tamilských tigrov z teroristického zoznamu EÚ

Brusel/Luxemburg 16. októbra (TASR) – Súdny dvor EÚ dnes oznámil, že z procesných dôvodov zrušil opatrenia Rady Európskej únie na zachovanie hnutia Tigri oslobodenia tamilského Ílamu (LTTE) na európskom zozname teroristických organizácií.

Účinky zrušeného opatrenia však budú dočasne zachované s cieľom zabezpečiť efektívnosť prípadného zmrazenie finančných prostriedkov LTTE v budúcnosti.

Hnutie LTTE dlhé roky bojuje proti ústrednej vláde na Srí Lanke. Násilné konfrontácie vyústili do porážky LTTE v roku 2009. V roku 2006 Rada EÚ (členské štáty) sa rozhodla pridať LTTE na zoznam teroristických organizácií, ktorým boli zmrazené finančné prostriedky. EÚ odvtedy svoj názor nezmenila a LTTE zo zoznamu nevymazala, v čom zohrala úlohu aj pozícia indickej vlády.

Hnutie LTTE súdne napadlo svoje udržiavanie na „čiernom zozname“ EÚ. Jeho predstavitelia tvrdia, že konfrontácie s vládou Srí Lanky boli „ozbrojeným konfliktom“ v zmysle medzinárodného práva. Sú preto predmetom medzinárodného humanitárneho práva a nie protiteroristickej legislatívy. Okrem toho sa LTTE sťažuje, že zotrvávanie na zozname vzťahujúcom sa na zmrazené finančné prostriedky, je založené na nespoľahlivých dôvodoch, ktoré EÚ predložila India ako tretia strana.

Súdny dvor EÚ v dnešnom rozsudku dospel k záveru, že právne predpisy EÚ o prevencii terorizmu, sa vzťahujú aj na „ozbrojené konflikty“ v zmysle medzinárodného práva. A preto LTTE nemôže tvrdiť, že existencia ozbrojeného konfliktu bráni uplatňovaniu právnych predpisov EÚ.

Súdna inštitúcia z Luxemburgu zároveň upozornila, že Rada EÚ sa pri svojej pozícii odvolávala na rozhodnutie indických úradov. Rada v takýchto prípadoch musí starostlivo overiť, že právo tretieho štátu zabezpečuje ochranu práva na obhajobu a práva na účinnú súdnu ochranu rovnocennú s ochranou zaručenou na úrovni EÚ. Súdny dvor skonštatoval, že Rada nevykonala takéto dôkladné preskúmanie v prerokúvanej veci.

Súd rozhodol, že napadnuté opatrenia nie sú založené na aktoch preskúmania a potvrdené rozhodnutím príslušných orgánov, ale na obvineniach odvodených z tlače a internetu.

To viedlo k tomu, že Súdny dvor EÚ zrušil opatrenia Rady o zaradení LTTE na zoznam teroristických organizácií, ktoré hnutie právne napadlo.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zsl